Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » İnkus-Stapedius İletimi İçin Cam İonomer Çimento İle Ossiküloplasti: Olgu Sunumu
 

İnkus-Stapedius İletimi İçin Cam İonomer Çimento İle Ossiküloplasti: Olgu Sunumu

Sezen O.S., Ünver Ş., Kubilay U., Özkırış M., Haytoğlu S.

Otuz bir yaşında kadın hasta, iki yıldır var olan işitme kaybı nedeniyle başvurdu. Otoskopik muayenede kulak zarında santral perforasyon vardı, ancak akıntı yoktu. Saf ses odyometrisinde 0.5, 1, 2 ve 3 kHz’lerde hava-kemik yolu açıklığı 35 dB idi. Hastaya kronik otitis media tanısıyla genel anestezi altında timpanoplasti ameliyatı yapıldı. Ameliyat sırasında inkusun uzun kolu ile stapes başı arasında 2 mm’lik kemikçik zincir devamsızlığı görüldü. İleti fluroplastik protez ile sağlandı. Altıncı ayda yapılan kontrolde underlay olarak konulan greftin intakt olduğu; fakat, işitme kaybının devam ettiği saptandı. Lokal anestezi altında transkanal olarak yeniden ameliyat edilen hastada fluroplastik protezin yerinde olduğu; fakat, iletimi sağlamadığı görüldü. Protez çıkarılarak bu kez cam ionomer çimento (Ketac-Cem) kullanılarak bağlantı yeniden sağlandı. Hastanın ameliyat sonrası altıncı ayda ölçülen ortalama saf ses hava-kemik yolu açıklığı 10 dB’den azdı.

Incudostapedial Rebridging Ossiculoplasty With Glass İonomer Cement: A Case Report

Sezen O.S., Ünver Ş., Kubilay U., Özkırış M., Haytoğlu S.

A 31-year-old woman presented with a complaint of hearing loss of a two-year history. Otoscopic examination revealed a central ear drum perforation without discharge. The air-bone gap was 35 dB at 0.5, 1, 2, and 3 kHz. Under general anesthesia, the patient underwent tympanoplasty for chronic otitis media. At surgery, the ossicular chain was intact except for discontinuity by a 2-mm gap between the long process of the incus and the head of the stapes. The gap was reconstructed with the use of a fluoroplastic prosthesis. Myringoplasty was successful, but the patient complained of hearing loss at the end of six months. Transcanal posterior tympanotomy was performed under local anesthesia for decreased conductive hearing. The prosthesis was still in place, but was not conducting the movements of the malleus to the stapes. It was removed and glass ionomer cement (Ketac-Cem) was applied for rebridging. The average air-bone gap measured in the postoperative sixth month was less than 10 dB.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3):183-186

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale