Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Alerjik Rinit Patofizyolojisinde Oksidatif Stres Ve Antioksidan Faktörler
 

Alerjik Rinit Patofizyolojisinde Oksidatif Stres Ve Antioksidan Faktörler

Uyar Y., Arbağ H., Öztürk K., Akbay E.

Amaç: Bu çalışmada, alerjik rinit etyopatogenezinde oksidatif stres ve antioksidanların rolü değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya klinik ve laboratuvar incelemeler sonucunda alerjik rinit tanısı konan 40 hasta (13 erkek, 27 kadın; ort. yaş 30±14; dağılım 4-63) alındı. Hastaların yakınma süresi ortalama 5.2±4.9 yıldı. Kan ve serum örneklerinde spektrofotometrik ölçümlerle enzimatik antioksidan olarak miyeloperoksidaz (MPO), non-enzimatik antioksidan olarak A ve E vitamini, oksidatif stres ürünü olan ve lipit peroksidasyonu sonucu oluşan metabolitlerden malondialdehit (MDA) ile oksidatif stres dengesini gösteren total antioksidan kapasiteye bakıldı. Sonuçlar, sağlıklı 40 bireyden oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubunda MDA düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek; MPO, A ve E vitamini düzeyleri ve total antioksidan kapasite anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Sonuç: Bulgularımız, oksidatif stres ve antioksidan savunma mekanizması arasındaki dengesizliklerin alerjik rinit etyopatogenezinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Oxidative Stress And Antioxidant Factors İn Pathophysiology Of Allergic Rhinitis

Uyar Y., Arbağ H., Öztürk K., Akbay E.

Objectives: We evaluated the role of oxidative stress and antioxidants in the etiopathogenesis of allergic rhinitis. Patients and Methods: The study included 40 patients (13 males, 27 females; mean age 30±14 years; range 4 to 63 years) with allergic rhinitis. The mean symptom duration was 5.2±4.9 years. Blood and serum samples were analyzed spectrophotometrically. Myeloperoxidase (MPO) activity and vitamins A and E were measured as enzymatic and non-enzymatic antioxidants, respectively. Oxidative stress was determined by the malondialdehyde (MDA) level. Total antioxidant capacity (TAC) was measured as the a total antioxidant activity against oxidative stress products. The results were compared with those of a control group consisting of 40 healthy individuals. Results: Compared to the control group, the mean MDA level was significantly higher, and the mean MPO, vitamin A and E levels, and TAC were significantly lower in the patient group (p<0.05). Conclusion: Our results suggest that imbalances between oxidative stress and antioxidant defence mechanisms may play a role in the etiopathogenesis of allergic rhinitis.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):189-196

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale