Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Fonksiyonel Ve Lateral Boyun Diseksiyonu Sonrasında Spinal Aksesuvar Sinir Fonksiyonları: Elektromiyografik Çalışma
 

Fonksiyonel Ve Lateral Boyun Diseksiyonu Sonrasında Spinal Aksesuvar Sinir Fonksiyonları: Elektromiyografik Çalışma

Güney E., Köseoğlu E., Çağlı S., Yüce İ.

Amaç: Supraglottik larenks karsinomlu N0 hastalarda, elektif fonksiyonel (seviye II-V) ve lateral (seviye II-IV) boyun diseksiyonu sonrasında spinal aksesuvar sinir (SAS) fonksiyonları elektromiyografi (EMG) ile değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Supraglottik larenks kanseri nedeniyle fonksiyonel boyun diseksiyonu (FBD) yapılan on hasta (beşi iki taraflı) ve lateral boyun diseksiyonu (LBD) yapılan on hasta (tümü iki taraflı) çalışmaya alındı. Miyopati, nöropati, nüks etmiş hastalığı olanlar ve radyoterapi gören hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalarda ameliyattan en az bir yıl sonra SAS fonksiyonları EMG ile değerlendirildi. Elektromiyografi sonuçları, normal fonksiyon, hafif, orta derecede ve ağır nörojenik hasar olmak üzere dört grupta değerlendirildi. Bulgular: Elektromiyografi çalışmaları sonucunda, FBD yapılan grupta sternokleidomastoid kasında (SKM) sekiz boyunda (%53.3), trapez kasında ise yedi boyunda (%46.6) nörojenik hasar saptandı. Lateral boyun diseksiyonu yapılan grupta ise iki boyunda (%10) her iki kasta nörojenik hasar saptandı. İki grup arasında SAS fonksiyonları açısından anlamlı fark vardı (p<0.05). Sonuç: Spinal aksesuvar sinir diseksiyonuna bağlı nörojenik hasar LBD yapılan hastalarda FBD yapılanlara göre daha azdır.

Spinal Accessory Nerve Functions After Functional And Lateral Neck Dissections: An Electromyographic Study

Güney E., Köseoğlu E., Çağlı S., Yüce İ.

Objectives: This study was designed to determine electromyographic findings of the spinal accessory nerve (SAN) after elective functional (level II-V) and lateral neck dissections (level II-IV) in N0 patients with supraglottic larynx carcinoma. Patients and Methods: The study included 10 patients (five bilateral) who underwent functional (FND), and 10 patients (all bilateral) who underwent lateral (LND) neck dissection for supraglottic larynx carcinoma. Those with a history of myopathy, neuropathy, recurrent disease, or previous radiotherapy were excluded. Functions of the SAN were evaluated with EMG after at least 12 months postoperatively. The results were assessed in four groups as normal functions, or neurogenic deficit of mild, moderate, or severe degree. Results: Neurogenic deficits were found in the sternocleidomastoid muscle in eight necks (53.3%) and in the trapezius muscle in seven necks (46.6%) in the FND group. However, only two necks (10%) exhibited neurogenic deficits affecting both muscles in the LBD group. Comparison between the two groups showed a significant difference in terms of SAN functions (p<0.05). Conclusion: Compared to FND, LND is associated with significantly less neurogenic damage secondary to SAN dissection.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):201-205

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale