Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Tedavisinde Cerrahi Teknik Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 

Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Tedavisinde Cerrahi Teknik Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Kırış M., Kutluhan A., Yuca K., Kaya Z., Ural A., Yurttaş V.

Amaç: Kolesteatom cerrahisinde kullanılacak tekniğin seçimini etkileyen faktörler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kolesteatomlu kronik otitis media tanısıyla ameliyat edilen 186 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların 143’üne açık (grup A), 43’üne (grup B) ise kapalı teknik cerrahi uygulandı. İki grup medikal faktörler (yaş, cinsiyet, işitme kaybı, mastoid havalanma, kolesteatomun ulaştığı yer, komplikasyon) ve paramedikal faktörler (eğitim seviyesi, hastanın ameliyat sonrası kontrol edilebilirliği, sosyal güvencesi ve ameliyatın yapıldığı mevsim) açısından karşılaştırıldı. Bulgular: İki grup arasında medikal faktörlerden işitme kaybı derecesi, kolesteatomun yeri ve komplikasyon açısından; paramedikal faktörlerden ise sadece eğitim düzeyi açısından anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). İşitme kaybı 60 dB’in üzerinde olan hastaların çoğunun grup A’da yer aldığı görüldü. Kolesteatom grup A’da 10 hastada orta kulak veya attikte, 133 hastada mastoid antrum ve/veya mastoid hücrelerde, grup B’de ise 37 hastada orta kulak veya attikte, altı hastada antrum ve/veya mastoid hücrelerde görüldü. Otuz dört hastada kolesteatomun neden olduğu kronik otitis media komplikasyonu vardı. Bu hastaların tümü grup A’da idi. Sonuç: Kolesteatom cerrahisinde teknik seçiminin tek bir faktöre bağlı olmadığı bu çalışmada da görülmüştür.

Evaluation Of Factors That Affect The Technique To Be Used İn Cholesteatoma Surgery

Kırış M., Kutluhan A., Yuca K., Kaya Z., Ural A., Yurttaş V.

Objectives: We investigated factors that affect the technique to be used in cholesteatoma surgery. Patients and Methods: The study included 186 patients who underwent surgery for suppurative chronic otitis media with cholesteatoma. Open technique (group A) was used in 143 patients, and closed technique (group B) was used in 43 patients. The two groups were compared with respect to medical (age, sex, hearing loss, mastoid pneumatization, site of cholesteatoma, complications) and paramedical (education level, postoperative patient compliance, health insurance, the season at the time of operation) factors. Results: Medical factors that differed significantly between the two groups included the degree of hearing loss, site of cholesteatoma, and presence of complications. The only significant difference was in education level among the paramedical factors. A great majority of patients with a hearing loss above 60 dB were in group A. Cholesteatoma was localized in the middle ear and attic in 10 patients, and in the antrum and/or mastoid cells in 133 patients in group A, compared to 37 and six patients in group B, respectively. All the patients (n=34) who had chronic otitis media complications associated with cholesteatoma were in group A. Conclusion: Our findings suggest that selection of the technique for cholesteatoma surgery depends on more than one factor.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):206-211

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale