Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Radyofrekans Ve İnsizyonel Miringotominin Miringotomi Açıklık Sürelerine Etkileri
 

Radyofrekans Ve İnsizyonel Miringotominin Miringotomi Açıklık Sürelerine Etkileri

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Aydın S., Evren C.

Amaç: Radyofrekansın, miringotomi açıklığını uzatabilme amaçlı kullanılabilirliği araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 18 guinea pig kullanıldı. Çalışma grubundaki miringotomiler sağ kulaklara radyofrekans ile yapıldı. Kontrol grubu olarak sol kulaklara insizyonel miringotomi yapıldı. Radyofrekans ile yapılan miringotomilerde ENTec koblatör plazma cerrahi sistem cihazı kullanıldı. Timpanik membranlar işlem sonrası 5, 7, 10 ve 14. günlerde otomikroskop ile incelendi. İki gruptaki kapanma süreleri Mann-Whitney U-testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Bütün miringotomiler ameliyat sonrası onuncu güne kadar kapandı. İstatistiksel olarak iki grup arasında kapanma süreleri açısından anlamlı farklılık izlenmedi. Sonuç: Radyofrekans, miringotomi için güvenilir ve minimal destrüktif bir yöntemdir, fakat uzun bir miringotomi açıklığı sağlayamamaktadır.

The Effects Of Radiofrequency And İncisional Myringotomy On The Duration Of Patency

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Aydın S., Evren C.

Objectives: We investigated whether radiofrequency could prolong the patency of myringotomy. Materials and Methods: Eighteen guinea pigs were enrolled in this study. Myringotomies were created by radiofrequency in the right ears in the study group using the ENTec coblator plasma surgery system, while the left ears had incisional myringotomies as the control group. After the myringotomies, the tympanic membranes were examined with otomicroscopy on the 5th, 7th, 10th, and 14th days. Closure times of the two groups were compared by the Mann-Whitney U-test. Results: All the myringotomies were closed up to the tenth postoperative day. There was no significant difference between the two groups with respect to closure times. Conclusion: Radiofrequency is a safe and minimally destructive method to perform a myringotomy, but it does not provide long-time patency.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):224-227

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale