Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Aurikülada Mukormikoz: Olgu Sunumu
 

Aurikülada Mukormikoz: Olgu Sunumu

Topçu İ., Oktay F., Askar İ., Kılınç N., Tuzcu A.

Mukormikozis nadir görülen safrofitik bir hastalıktır; invaziv ve hızlı bir seyir gösterir. Diabetes mellitus ya da kan diskrazileri gibi immün sistemin bozulduğu hastalarda ya da immünosupresif tedavi alanlarda görülür. Kontrol edilemeyen diyabetik ketoasidozlu 17 yaşındaki kadın hastada, sağ auriküla ve dış kulak yolunda siyah renkli lezyon oluşumu gözlendi. Fizik muayenede dış kulak yolu, auriküla ve buna komşu deri bölgesinde nekroz vardı. Hastada aynı zamanda lezyonla eşzamanlı sağ fasyal sinir paralizisi izlendi. Nekrotik dokular debride edildikten sonra, alınan doku örneklerinde yapılan mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemede non-septat hif saptandı. Ameliyat sonrasında sistemik amfoterisin B tedavisi uygulandı. Hasta yedinci gün kaybedildi.

Auricular mucormycosis: a case report

Topçu İ., Oktay F., Askar İ., Kılınç N., Tuzcu A.

Mucormycosis is a rare, saprophytic, invasive, and fulminant fungal disease. It occurs in immunocompromised patients such as those with diabetes mellitus or blood dyscrasia, or in patients under immunosuppressive therapy. A 17-year-old female patient with diabetic ketoacidosis presented with a black-colored lesion in the auricle and external ear canal. Physical examination showed necrosis of the auricle, external ear canal, and neighboring skin. She also had facial paralysis. Debridement of the necrotic tissues was performed and the samples were submitted for microbiologic and histopathologic examination, which showed nonseptate hyphae. Postoperatively, systemic amphotericin B was empirically administered. The patient died on the seventh day.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):228-230

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale