Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » İntraventriküler Travmatik Pnömosefalus: Olgu Sunumu
 

İntraventriküler Travmatik Pnömosefalus: Olgu Sunumu

Şirin S., Yetişer S., Birkent H., Taşar M., Gönül E., Çoşar A.

İntraventriküler uzanımı olan travmatik tansiyon pnömosefalusu doğru tanı ve tedavi gerektiren, potansiyel olarak ölümcül seyredebilen, son derece seyrek bir durumdur. Yirmi yedi yaşında bir erkek hasta künt kafa travması ve rinore nedeniyle yatırıldı. Düz radyografi ve aksiyel bilgisayarlı tomografi (BT) gorüntülerinde herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. Sürekli burun akıntısı dışında bir anormallik yoktu. Biyokimyasal ve histolojik incelemeler akıntının beyin-omurilik sıvısı (BOS) olduğunu gösterdi. Rinore tedavisi için lomber spinal drenaj uygulandı. Drenajın üçüncü gününde, hastada baş ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları gelişti. Radyografi ve BT’de, frontotemporoparietal bölgede büyük miktarda intraventriküler ve subdural hava birikimi izlenmesi üzerine tansiyon pnömosefalusu tanısı kondu. Beyin-omurilik sıvısı drenajı sonlandırılarak mannitol (1 gr/kg) ile tıbbi tedaviye başlandı. Burundan BOS akıntısı kesildi ve BT takiplerinde intrakranyal hava hacminde düşüş izlendi. Durumu düzelen hastanın son BT kontrolünde pnömosefalusun kaybolduğu izlendi. Hasta herhangi bir defisit oluşmaksızın taburcu edildi.

Intraventricular Traumatic Tension Pneumocephalus: A Case Report

Şirin S., Yetişer S., Birkent H., Taşar M., Gönül E., Çoşar A.

Traumatic tension pneumocephalus with intraventricular extension is an extremely rare, potentially lethal condition that requires prompt diagnosis and treatment. A 27-year-old man was admitted with blunt head injury and rhinorrhea. There was no pathological finding on plain X-ray and axial computed tomography (CT) images. He had nothing remarkable but persistent nasal discharge. Biochemical and histological examination showed that the rhinorrhea material was cerebrospinal fluid (CSF). Lumbar spinal drainage was performed for the treatment of rhinorrhea. On the third day of drainage, he had headache, nausea and vomiting. A skull X-ray and CT scan revealed a large volume of intraventricular and subdural air in the frontotemporoparietal region, suggesting tension pneumocephalus. The CSF drainage was removed and medical treatment with mannitol (1 g/kg) was initiated, after which CSF rhinorrhea ceased and a gradual decrease in intracranial air volume was observed on follow-up CT scans. Improvement in his condition continued and the final CT scan demonstrated resolution of the pneumocephalus. The patient was discharged without any deficit.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):231-234

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale