Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Maksiller Sinüste Mukopiyosel: Olgu Sunumu
 

Maksiller Sinüste Mukopiyosel: Olgu Sunumu

Kandoğan T., Özüer M.Z., Sezgin Ö.

Mukoseller paranazal sinüslerin kronik, kistik lezyonlarıdır. Mukosel içeriği enfekte olduğunda lezyon mukopiyosel olarak adlandırılır. Maksiller sinüste mukopiyosele nadir rastlanır. Yirmi altı yaşında bir erkek hasta, yüzün sol tarafında şişme ve burun tıkanıklığı yakınmalarıyla başvurdu. Yakınmaları altı aydır süren hasta, daha önce sinüs enfeksiyonları nedeniyle antibiyotikle tedavi edilmişti. Hastanın görme keskinliğinde etkilenme yoktu. Bilgisayarlı tomografide, sol maksiller sinüste, antrum medial duvarına ve sert damağa yayılan tam opasafikasyon ve komşu kemik yapılarda incelme ve harabiyet gözlendi. Lezyon, sublabial yaklaşımla çıkarıldı. Cerrahi sırasında, kistik kitlenin sarı renkte ve mukopürülan materyalin kötü kokulu olduğu gözlendi. Işık mikroskopisinde kistik kitleye mukopiyosel tanısı kondu.

Mucopyocele Of The Maxillary Sinus: A Case Report

Kandoğan T., Özüer M.Z., Sezgin Ö.

Mucoceles are defined as chronic, cystic lesions in the paranasal sinuses. When the mucocele content becomes infected, the lesion is defined as mucopyocele. Involvement of the maxillary sinus is rare. A 26-year-old male patient presented with left-sided facial swelling and nasal obstruction that had a history of six months. He had several episodes of sinus infections treated with antibiotics. His visual acuity was not affected. A computed tomography scan showed complete opacification of the left maxillary sinus with expansion through the medial wall of the antrum and hard palate, and thinning and destruction of the adjacent bony structures. The lesion was excised via a sublabial approach. During surgery, the cystic mass had yellowish color with foul-smelling mucopurulent material. In light microscopy, the cystic mass was diagnosed as mucopyocele.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):235-236

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale