Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Maksiller Sinüste Ektopik Molar Diş
 

Maksiller Sinüste Ektopik Molar Diş

Gedikli O., Altun H., Ceran M., Teker A.M.

İntranazal ektopik diş olguları nadirdir. Damak ve maksiller sinüste daha fazla görülmesine rağmen mandibuler kondil, koronoid proses ve nazal kavitede de görülebilirler. Otuz yaşında erkek hasta baş ağrısı yakınmasıyla kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı tomografide paranazal sağ maksiller sinüs lateral duvarında 1 cm çaplı kemik yoğunluğunda kitle görüldü. Daha önce geçirilmiş maksillofasiyal travma veya cerrahi yoktu. Caldwell-Luc ameliyatı ile kitle çıkartıldı. Kitlenin dişe benzer yapıda olduğu görüldü. Çıkarılan kitlenin histopatolojik incelemesi sonucunda ektopik molar diş tanısı kondu. Klinik izlemde iki hafta sonra hasta asemptomatikti.

Ectopic Molar Tooth İn The Maxillary Sinus

Gedikli O., Altun H., Ceran M., Teker A.M.

The development of intranasal ectopic teeth is rare. Although they are more commonly seen in the palate and maxillary sinus, they can also be found in the mandibular condyle, coronoid process, and nasal cavity. A 30-year-old male patient presented with a complaint of headache. Computed tomography of the paranasal sinuses showed a bony mass in the right maxillary sinus wall, 1 cm in size. He did not have any history of maxillofacial trauma or operation. The mass was removed via a Caldwell-Luc procedure. It looked like a tooth. Histopathologic diagnosis was made as ectopic molar tooth. The patient was asymptomatic two weeks after the operation.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):237-238

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale