Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu
 

Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu

Aydın E., Keleş B., Çelik H.

On iki yaşındaki bir kız çocuğu iki yıldır süren tek taraflı burun tıkanıklığı, baş ağrısı, horlama ve burun akıntısı yakınmalarıyla başvurdu. Anterior rinoskopik ve endoskopik muayenesinde sol nazal kaviteyi tamamen dolduran büyük bir kitle saptandı. Bilgisayarlı tomografi incelemesi ve biyopsi sonucunda konka bülloza piyoseli tanısı kondu. Tedavide endoskopik olarak sol orta konka subtotal rezeksiyonu uygulandı. Yeterli nazal pasaj açıklığı ve piyoselin drenajı sağlandı.

A Case Of Concha Bullosa Pyocele

Aydın E., Keleş B., Çelik H.

A 12-year-old girl presented with complaints of unilateral nasal obstruction, headache, snoring, and nasal discharge of a two-year history. Physical and nasal endoscopic examination revealed a large lesion obliterating completely the left nasal cavity. A diagnosis of concha bullosa pyocele was made by computed tomography and biopsy. Subtotal resection of the left middle turbinate by endoscopic approach was performed, which resulted in adequate nasal passage and drainage of the pyocele.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):239-241

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale