Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Larenks Karsinomlu İki Hastada Kondroradyonekroz
 

Larenks Karsinomlu İki Hastada Kondroradyonekroz

Kızılay A., Fırat Y., Fırat A.K., Serin M., Erkal Ş.E.

Larenkste radyoterapi sonrası görülen nekroz nadir ama ciddi bir komplikasyondur. Lezyonun tümör nüksü veya nekroz olup olmadığının radyolojik ve patolojik bulgularla ayrımı yapılmalıdır. Bu yazıda, evre II ve evre IV larenks karsinomu tanılı, radyoterapi sonrasında nekroz gelişen iki olgu sunuldu. İlk hastaya cerrahi tedaviyi kabul etmemesi nedeniyle 70 Gy dozunda küratif amaçlı; İkinci olguya ise total larenjektomi ve iki taraflı fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında 46 Gy dozunda adjuvant radyoterapi uygulandı. İlk olguda bilgisayarlı tomografi, ikinci olguda manyetik rezonans görüntüleme ile radyolojik inceleme yapıldı. Her iki olgudan alınan çok sayıda biyopsinin patolojik inceleme sonucu, malignansiye ait bulguya rastlanmayan koagülasyon nekrozu şeklinde idi. İlk hasta Chandler sınıflandırması evre IV radyonekroz olarak kabul edildi ve larenksin fonksiyonunu kaybetmesi nedeniyle total larenjektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede malign hücreye rastlanmadı ve tüm kesitlerde yaygın fibroz ve koagülasyon nekrozu ile karşılaşıldı. Diğer hasta ise lokal debridman ve konservatif yaklaşımla tedavi edildi.

Chondroradionecrosis İn Two Patients With Laryngeal Carcinoma

Kızılay A., Fırat Y., Fırat A.K., Serin M., Erkal Ş.E.

Postradiotherapy necrosis in the larynx is a rare but serious complication. It must be differentiated from tumor recurrence with radiological and histopathological studies. Herein, we presented two patients with stage II and stage IV larynx carcinoma who developed chondroradionecrosis following radiotherapy. The first patient did not accept surgical treatment and was treated with curative radiotherapy at a dose of 70 Gy. The other one received adjuvant radiotherapy at a dose of 46 Gy following total laryngectomy and bilateral functional neck dissection. The two patients were evaluated with computed tomography and magnetic resonance imaging, respectively. Pathologic examination of multiple biopsies taken from both cases showed coagulation necrosis without malignancy. The first patient had grade IV radionecrosis according to the Chandler classification and underwent total laryngectomy because of non-functional larynx. Histopathologically, there were no malignant cells, but widespread fibrosis and coagulation necrosis. The other patient was treated with conservative treatment and local debridement.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):242-248

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale