Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalma (Plagiarizm)
 

Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalma (Plagiarizm)

Enöz M.

Akademik yükselme yolunda bilimsel yayın zorunluluğu getirilmesi, hekimlere daha fazla ve hızlı yayın yapma hırsını getirmiştir. Ülkemiz ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki tıp dergilerinde başkasına ait fikir, düşünce ya da teknik yöntemler bir makalede kullanıldığında; ilgili fikir, düşünce ya da teknik yöntemin sahibi ve yayınlandığı derginin kaynak olarak gösterilmesi etik kurallar ve yasalar çerçevesinde zorunlu tutulmuştur. Kaynak gösterilmeksizin bir başkasına ait bilgi, düşünce veya yazının, yazarın kendisine aitmiş gibi kullanması "Plagiarizm" olarak tanımlanmakta ve bu bilimsel hırsızlık, engelleyici yasalar ve kurallara rağmen ülkemiz ve dünyadaki tıp dergileri için giderek artan bir sorun haline gelmektedir.

Scientific Stealing (Plagiarism) İn Medical Journals

Enöz M.

The obligation to publish academic papers in order to get academic rank has made medical doctors more ambitious to publish faster and more papers. According to the ethical and legal rules in our country and in the world, if an idea or technical methods of another person is used in a medical journal, the owner of the method or idea and its publication has to be cited. If an idea, information or a technical method of another scientist is published without citation as if it was one’s own idea it’s called “Plagiarism”. Despite the prohibitive laws and rules, this scientific stealing has become an increasing problem for medical journals worldwide.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):249-252

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale