Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » FonksiyonelEndoskopikSinüsCerrhsi İleEşzamanlıSeptoplastiVeyaSeptorinoplasti Uygulanan HastalarınKarşılaştırılması
 

FonksiyonelEndoskopikSinüsCerrhsi İleEşzamanlıSeptoplastiVeyaSeptorinoplasti Uygulanan HastalarınKarşılaştırılması

Aydın E., Erkan A.N., Özgirgin O.N., Akdoğan M.V., Budakoğlu I.İ.

Amaç: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile eşzamanlı olarak septoplasti veya septorinoplasti uygulanan hastalar karşılaştırıldı. Septorinoplasti ve endoskopik sinüs cerrahisinin eşzamanlı uygulanabilirliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Endoskopik sinüs cerrahisi ile birlikte septoplasti veya septorinoplasti uygulanan 145 hasta (96 erkek, 49 kadın; yaş dağılımı 16-78) geriye dönük olarak incelendi. İki hasta grubu demografik özellikler, sistemik hastalıklar, alerji öyküsü, nazal polipozis varlığı, ameliyat öncesi paranazal sinüs tomografileri ile Lund-Mackay skorları, uygulanan cerrahi işlemler, ameliyat süresi, komplikasyon oranları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Endoskopik sinüs cerrahisi ile eşzamanlı septorinoplasti uygulanan hastalar, septoplasti uygulanan hastalardan daha gençti. Paranazal sinüs tomografi skorları, alerji öyküsü ve sistemik hastalık açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), septoplasti grubunda nazal polipozisli hasta sayısı anlamlı derecede daha fazlaydı (p<0.05). Ameliyat süresi septorinoplasti grubunda anlamlı derecede daha uzun bulundu (p<0.05). Komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Sonuç: İki hasta grubu arasında komplikasyonlar ve sinüs hastalığının ciddiyeti açısından fark bulunmazken, endoskopik sinüs cerrahisi ile birlikte septorinoplasti uygulanması ameliyat süresini anlamlı derecede artırmaktadır.

Comparison Of Patients Undergoing Functional Endoscopic Sinus Surgery Combined With Septoplasty Or Septorhinoplasty

Aydın E., Erkan A.N., Özgirgin O.N., Akdoğan M.V., Budakoğlu I.İ.

Objectives: We compared patients who underwent functional endoscopic sinus surgery combined with septoplasty or septorhinoplasty and evaluated the concurrent applicability of septorhinoplasty and endoscopic sinus surgery. Patients and Methods: We retrospectively analyzed 145 patients (96 males, 49 females; age range 16 to 78 years) who underwent endoscopic sinus surgery in conjunction with septoplasty or septorhinoplasty. The two patient groups were compared with respect to demographic characteristics, systemic diseases, allergy histories, the presence of nasal polyposis, preoperative paranasal sinus tomographies, Lund-Mackay scores, surgical procedures, operation times, and complication rates. Results: Patients who underwent septorhinoplasty were younger than those undergoing septoplasty. There were no significant differences between the two groups in terms of paranasal sinus tomography scores, allergy histories, systemic diseases, and complication rates (p>0.05). The number of patients with nasal polyposis was significantly greater in the septoplasty group (p<0.05). Septorhinoplasty in conjunction with endoscopic sinus surgery required a significantly longer operation time (p<0.05). Conclusion: Complications and the severity of sinus pathologies were similar in the two groups. Concurrent applications of septorhinoplasty and endoscopic sinus surgery significantly increase operation time.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(5):253-259

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale