Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Orbital Selülit Olarak Kendini Gösteren Herpes Zoster: Olgu Sunumu
 

Orbital Selülit Olarak Kendini Gösteren Herpes Zoster: Olgu Sunumu

Al-Rikabi A., Trotter M.I., Khan H., Raut V.V.

Bu yazıda, 65 yaşında bir kadın hastada rastladığımız, orbital selülit enfeksiyonu şeklinde kendini gizlediğinden tedavide gecikmeye yol açan nadir bir oftalmik herpes zoster sunuldu. Hasta, bir haftadır var olan sol periorbital ağrı ve şişlik ile başvurdu. Muayenede periorbital ödem ve enflamasyon vardı, ama proptoz yoktu; eritem kaşlara kadar uzanıyordu. Hastanın görme keskinliğinde değişiklik yoktu, kranyal sinir fonksiyonu, ateşi ve tüm diğer bulguları normaldi. Orbital selülit/dakriyosistitle birlikte sinüzit öntanısıyla yatırılan hastaya intravenöz ko-amoksiklav ve non-steroid anti-enflamatuvar tedavisine başlandı. Ertesi gün hastanın durumunda bir değişiklik gözlenmedi; oküler hareketleri normaldi, görmesi etkilenmemişti ve ateşi yoktu. Periorbital şişliğin devam etmesi üzerine sinüsleri bilgisayarlı tomografiyle incelendi ve sinüzit veya periorbital bir birikime rastlanmadı. Yatışının üçüncü gününde ve ağrının ortaya çıkışından 10 gün sonra alnın sol bölgesinde veziküller belirdi. Bu durum, trigeminal sinirin oftalmik dalını tutan herpes zoster tanısına götürdü. Asiklovirle tedavi edilen hasta tamamen iyileşti.

A Case Of Herpes Zoster Presenting As Orbital Cellulitis

Al-Rikabi A., Trotter M.I., Khan H., Raut V.V.

We presented an unusual case of ophthalmic herpes zoster masquerading as orbital cellulitis, resulting in delay in appropriate treatment. A 65-year-old woman presented with left periorbital pain and swelling of a week duration. Examination revealed periorbital edema and inflammation but no proptosis. The erythema extended onto the brow. There was no change in visual acuity and cranial nerve function was normal. She was apyrexial and all other parameters were within normal limits. The patient was admitted with an initial diagnosis of sinusitis with orbital cellulitis/dacryocystitis and intravenous co-amoxiclav and a non-steroidal anti-inflammatory drug were administered. The following day, there was little change in her condition with the ocular movements being normal and vision remaining unaffected. She was apyrexial but the periorbital swelling persisted. Computed tomography of the sinuses did not show sinusitis or a periorbital collection. The third day after admission and 10 days after the initial appearance of pain, vesicles appeared on the left forehead, which enabled a diagnosis of herpes zoster of the ophthalmic branch of the trigeminal nerve. She was then treated with acyclovir with a good result.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(5):287-289

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale