Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Orbital Yayılımlı Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
 

Orbital Yayılımlı Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu

Keçik C., Çaklı H., Gürbüz K., Üre B.S.

Maksiller sinüs mukoselleri tüm paranazal sinüs mukosellerinin %10’undan azını oluşturur. Genellikle Caldwell-Luc cerrahisinin uzun dönem sekelleri olarak bildirilmiştir. Orbital yayılım, orbital komplikasyonlara yol açabilecek oldukça nadir bir durumdur. İlerleyici oftalmolojik yakınmaları nedeniyle göz hastalıkları bölümüne başvuran 43 yaşında kadın hasta, sol maksiller sinüste bir kitleden şüphelenilerek kliniğimize yönlendirildi. Hasta iki yıl önce sol Caldwell-Luc sinüs cerrahisi geçirmiş, izleyen aylarda iki maksiller sinüs lavajı uygulanmıştı. Paranazal sinüslerin bilgisayarlı tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemesinde maksiller mukosel düşündürecek bulgular vardı. Caldwell-Luc girişimi ile eşzamanlı bir endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastada maksiller sinüsü dolduran mukosel çıkarıldı. Göz küresi infrerior orbital duvardaki defektten maksiller antruma prolabe olduğu için, orbital taban ile göz küresi arasına Silastik bir kılıf yerleştirilmesi gerekti. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

A Case Of Maxillary Sinus Mucocele With Orbital İnvolvement

Keçik C., Çaklı H., Gürbüz K., Üre B.S.

Maxillary sinus mucoceles account for less than 10% of all paranasal sinus mucoceles. They are reported mostly as long-term sequelae of Caldwell-Luc operations. Orbital involvement is an extremely rare condition that might result in orbital complications. A 43-year-old woman presented to the ophthalmology department with progressive ophthalmologic complaints. She was referred to our department for suspicion of a mass in the left maxillary sinus. The patient had undergone a left Caldwell-Luc sinus procedure two years before followed by two maxillary sinus lavages. Findings of computed tomography and magnetic resonance imaging of the paranasal sinuses were suggestive of a maxillary mucocele. Endoscopic sinus surgery and Caldwell-Luc procedure were performed to remove the mucocele that filled the maxillary sinus. Because the eyeball prolapsed through the defect in the inferior orbital wall to the maxillary antrum, a Silastic sheath was placed between the orbital base and the eyeball. No postoperative complication was observed.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(5):290-293

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale