Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Nazal Vestibülde Seboreik Keratöz
 

Nazal Vestibülde Seboreik Keratöz

Aydın H., Çakmak Ö., Büyüklü F., Tarhan E., Ada S.

Seboreik keratöz çoğunlukla gövdede, daha az sıklıkla ekstremiteler, yüz ve kafa derisinde görülen, epidermisin hiperkeratotik bir lezyonudur. Literatürde nazal vestibül tutulumu bildirilmemiştir. Seksen yaşındaki kadın hastada uzun süredir var olan, yavaş büyüyen, sağ nazal vestibülün cilt-mukoza sınırında yerleşmiş, 0.5 cm çaplı, sert, kırmızı-kahverengi renkli, polipoid kitle saptandı. Lezyon lokal anestezi altında eksize edildi ve histopatolojik inceleme sonucunda skuamöz hücreli karsinoma benzeyen seboreik keratoz tanısı kondu. Eksizyon sonrası bir yıllık dönemde nüks görülmedi.

Seborrheic Keratosis Of The Nasal Vestibule

Aydın H., Çakmak Ö., Büyüklü F., Tarhan E., Ada S.

Seborrheic keratosis is a common hyperkeratotic lesion of the epidermis, that usually occurs in the trunk and less frequently in the extremities, face, and the scalp. Occurrence in the nasal vestibule has not been reported in the literature. An 80-year-old woman presented with a long-standing, slowly growing, firm, red-brown polypoid mass, 0.5 cm in size, located at the skin-mucosa interface of the right nasal vestibule. The lesion was excised under local anesthesia and histopathologic examination showed seborrheic keratosis that mimicked squamous cell carcinoma. There was no recurrence during a-year follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(5):298-300

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale