Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » TimpanoplastiOlgularında KontrollüHipotansiyon: RemifentanilVe Alfentanil-Sodyum NitroprusidKombinsynunnKarşlştrlms
 

TimpanoplastiOlgularında KontrollüHipotansiyon: RemifentanilVe Alfentanil-Sodyum NitroprusidKombinsynunnKarşlştrlms

Coşkun B. U., Hancı A., Karahan T., Sivrikaya G.U., Başgül A.

Amaç: Remifentanil ile alfentanil-sodyum nitroprusid kombinasyonunun kontrollü hipotansiyon ve cerrahi alanda kanama üzerindeki etkinlikleri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Timpanoplasti uygulanacak, ASA I-II, 30 hasta rasgele iki gruba ayrıldı. Remifentanil grubuna (n=15) indüksiyonda remifentanil, propofol, roküronyum ve idamede remifentanil ve propofol infüzyonları; sodyum nitroprusid grubuna (n=15) indüksiyonda alfentanil, propofol, roküronyum ve idamede alfentanil, propofol ve sodyum nitroprusid infüzyonları uygulandı. Olgular %33 O2 ve %66 N2O karışımıyla havalandırıldı. İnvaziv ortalama arter kan basıncı, kalp hızı, periferik oksijen satürasyonu, cerrahi alandaki kanama miktarı, kan gazı değerleri kaydedildi. Bulgular: Ameliyat süresince her iki grupta ortalama arter basıncı değerleri yaklaşık 60±5 mmHg’de stabildi. Kalp hızı remifentanil grubunda kontrol değerinden düşük (p<0.05), sodyum nitroprusid grubunda kontrol değeriyle benzer bulundu (p>0.05). Kan kaybı ve cerrahi alanın kuruluğu her iki grupta benzerdi. İki grup arasında, ameliyat sırasında birinci ve ikinci saatlerle, ameliyat sonrası 30. dk pH ve PaCO2 değerlerinde anlamlı fark bulundu (p<0.05); ancak, bu fark klinik olarak anlamlı değildi. Sonuç: Bulgularımız, remifentanilin ilave hipotansif ajan kullanımına ihtiyaç olmaksızın etkin kontrollü hipotansiyon oluşturduğunu ve kanamayı azaltarak iyi cerrahi koşullar sağladığını gösterdi.

ControlledHypotension ForTympanoplasty:ComparisonBetweenRemifentanilAnd CombinationOfAlfentanilAndSodiumNitroprusside

Coşkun B. U., Hancı A., Karahan T., Sivrikaya G.U., Başgül A.

Objectives: We compared the efficacy of remifentanil and the combination of alfentanil and sodium nitroprusside on controlled hypotension and bleeding at surgical site. Patients and Methods: Thirty ASA I-II patients undergoing tympanoplasty were randomly assigned to remifentanil and alfentanil-sodium nitroprusside groups, equal in number. Anesthesia was induced with remifentanil or alfentanil combined with propofol and rocuronium, and maintained with remifentanil or alfentanil-sodium nitroprusside infusions combined with propofol. All patients were ventilated with a mixture of 33% O2 and 66% N2O. Invasive mean arterial blood pressure, heart rate, peripheral oxygen saturation, the amount of bleeding at surgical site, and blood gas values were recorded. Results: Controlled hypotension was achieved at a target mean arterial pressure of 60±5 mmHg in both groups. Compared to the baseline levels, heart rate values were lower in the remifentanil group (p<0.05), and similar in the sodium nitroprusside group (p>0.05). The amount of bleeding and the dryness of the surgical site were similar in two groups. PaCO2 and pH values differed significantly between the two groups at perioperative 1 and 2 hours and in the postoperative 30th minute (p<0.05), but the difference was not clinically significant. Conclusion: Our results suggest that remifentanil is effective in obtaining controlled hypotension without an additional potent hypotensive agent and provides appropriate surgical conditions by reducing the amount of bleeding.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(6):311-317

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale