Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Entübasyon Zorluğuna Neden Olan Tonsiller Lipoma: Olgu Sunumu
 

Entübasyon Zorluğuna Neden Olan Tonsiller Lipoma: Olgu Sunumu

Dereköy F. S., Fidan F., Aktepe F., Kahveci O., Fidan H.

Konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu olan 63 yaşında kadın hasta Afyon Kocatepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları bölümünde incelendi. Kooperasyon kurulamayan hastanın periferik oksijen konsantrasyonu %75 idi. Kalp yetmezliği tanısıyla diüretik tedavisi alıyordu. Respiratuvar asidoz ve hipoksemi nedeniyle acil entübasyon planlanmasına karşın hasta entübe edilemedi. Birkaç denemeden sonra, tesadüfen görülen lateral farengeal kitlenin parmakla ekartasyonu sonrasında entübasyon yapıldı. Entübasyonun üçüncü gününde istenmeden ekstübe edilen hastaya acil trakeotomi girişimi yapıldı. Kulak burun boğaz muayenesinde görülen, sağ palatin tonsilden kaynaklanan kitle, bilgisayarlı tomografide uvuladan epiglottise kadar uzanan hipodens bir kitle olarak görüntülendi. Hastaya genel anestezi altında tonsillektomi uygulandı ve lipom (3.6x3.2x2.2 cm) ve palatin tonsilden (3.5x1.1x0.8 cm) oluşan kitle alındı. Tümör mikroskobik olarak olgun adipozitlerden ve ince fibröz septalardan oluşmaktaydı. Sonuç olarak, hastanın varlığından habersiz olduğu bir tonsiller kitlenin dispne ve entübasyon zorluğuna yol açabileceği akılda tutulmalıdır.

Tonsillar Lipoma Causing Difficult İntubation: A Case Report

Dereköy F. S., Fidan F., Aktepe F., Kahveci O., Fidan H.

A 63-year-old woman with confusion and disorientation was referred to the Pulmonary Medicine Department of Afyon Kocatepe University. She was uncooperative and her peripheral oxygen saturation was 75%. She was on diuretic therapy for heart failure. An emergency intubation was planned due to the development of respiratory acidosis and hypoxemia, but the patient could not be intubated. After several attempts, intubation was successful only by digital manipulation of a lateral pharyngeal mass noticed incidentally. She was inadvertently extubated on the third day of intubation and an emergency tracheotomy was performed. Otolaryngological examination revealed a mass originating from the right palatine tonsil, and a computed tomography scan showed a hypodense mass extending from the uvula to the epiglottis. Under general anesthesia, the patient underwent a right tonsillectomy and a lipomatous mass (3.6x3.2x2.2 cm) and the palatine tonsil (3.5x1.1x0.8 cm) were resected. Microscopically, the tumor consisted of mature adipocytes with thin fibrous septae. It should be borne in mind that patients may be unaware of a tonsillar mass that may lead to serious dyspnea and difficult intubation.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(6):329-332

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale