Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Dilde Soliter Anjiyokeratom Sirkumskriptum: Olgu Sunumu
 

Dilde Soliter Anjiyokeratom Sirkumskriptum: Olgu Sunumu

Meriç F., Topçu İ., Oktay M.F., Kılınç N.

Anjiyokeratom sirkumskriptum nadir görülen bir vasküler bozukluktur. Lezyonlar doğum sırasında vardır ve genellikle alt ekstremiteyi etkiler. Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu, dilin dorsal bölümünde pembe renkli, küçük yükseltiler oluşturan lezyonlarla başvurdu. Bu durumun doğumdan beri var olduğu öğrenildi. Hastanın öyküsünde geçirilmiş travma, şiddetli soğuk etkisi veya vücudun başka yerlerinde benzer lezyon oluşumu yoktu. Sert yiyeceklerden sonra ağrı ve nadir olarak lezyondan kan gelmesi gibi yakınmaları vardı. Fizik muayenede, dilin dorsal yüzünde gruplar halinde, eritematöz, parlak papüller görüldü. Ağız mukozasında başka lezyon yoktu. Lezyondan alınan insizyonel biyopsiden sonra soliter anjiyokeratom sirkumskriptum tanısı kondu.

A Case Of Solitary Angiokeratoma Circumscriptum Of The Tongue

Meriç F., Topçu İ., Oktay M.F., Kılınç N.

Angiokeratoma circumscriptum is an uncommon vascular entity. The lesion is present at birth and usually involves the lower extremities. A 9-year-old girl presented with multiple pink-colored, small-raised lesions in the dorsal part of her tongue, which had been present since birth. There was no history of trauma, cold injury, or similar lesions elsewhere in her body. She complained of pain and rare bleeding from the lesions after eating hard foods. Physical examination showed multiple, grouped, erythematous, shiny papules mostly in the dorsal aspect of the tongue. There were no other lesions in other parts of the oral mucosa. After an incisional biopsy of the lesion, the diagnosis was made as solitary angiokeratoma circumscriptum.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(6):333-335

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale