Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Servikal Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu
 

Servikal Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu

Kıroğlu F., Erkan A.N., Yılmaz İ., Aka Bolat F.

Lenfoepitelyal kistler etyolojisi tam olarak bilinmeyen, genellikle benign karakterli, nadiren malignite gösteren kistlerdir. Boyun lateralinde görülen bu kistlerin tanısı esas olarak histopatolojik inceleme ile konur. Total eksizyon tedavide esas yöntemdir. Kırk üç yaşında kadın hasta boynunun sol tarafında şişlik yakınmasıyla başvurdu. Bilgisayarlı boyun tomografisinde saptanan kistik kitleden alınan ince iğne aspirasyon sitolojisi sonucunun benign epitelyal kist olarak bildirilmesi üzerine kitle total olarak eksize edildi. Eksize edilen kitlenin histopatolojik incelemesi lenfoepitelyal kist olarak bildirildi. Ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

A Case Of Cervical Lymphoepithelial Cyst

Kıroğlu F., Erkan A.N., Yılmaz İ., Aka Bolat F.

Lymphoepithelial cysts are usually benign lesions of unknown etiopathogenesis. They develop in the lateral aspect of the neck and their diagnosis is mainly made with histopathologic examination. Total excision is the primary method for treatment. A 43-year-old woman presented with a swelling on the left side of her neck. Computed tomography of the neck showed a cystic lesion. Fine needle aspiration cytology yielded a diagnosis of benign epithelial cyst. The lesion was totally excised. Histopathologic examination of the specimen was reported as lymphoepithelial cyst. No complications were encountered in the postoperative period.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(6):339-342

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale