Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Sigara Kullananlarda Yüksek Frekans İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi
 

Sigara Kullananlarda Yüksek Frekans İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi

Belgin E., Başar F.

Amaç: Sigara kullanan ve kullanmayan kişilerin yüksek frekans işitme eşikleri arasında fark olup olmadığı araştırıldı. Olgular ve Yöntemler: Çalışmaya sigara kullanmayan 20 (ort. yaş 29; dağılım 25-37) ve sigara kullanan 30 kişi (ort. yaş 34; dağılım 25-50) olmak üzere toplam 50 kişi alındı. Sigara kullanan grup 10 yıl ve üzerinde günde en az bir paket sigara kullanan kişilerden oluşuyordu. Tüm olgularda yüksek frekans işitme eşikleri ölçülerek karşılaştırıldı. Karşılaştırmada 8-18 kHz arası frekanslar değerlendirildi. Bulgular: Sigara kullanan grupta işitme eşik ortalamaları 16 kHz’de sol kulak için 50.66 dB HL, sağ kulak için 49.50 dB HL bulundu; bu değerler sigara kullanmayan grupta sırasıyla 31.00 dB HL ve 33.25 dB HL idi (p=0.005). Sigara kullanan ve kullanmayan grupların 18 kHz’de işitme eşik ortalamaları sol kulak için sırasıyla 57.33 dB HL ve 41.25 dB HL, sağ kulak için 59.33 dB HL ve 42.52 dB HL bulundu (p=0.005).Her iki grupta 40 yaş üstü kişiler dışarda bırakılarak yapılan değerlendirmelerde, iki grubun işitme eşik ortalamaları arasındaki farklar sol kulak için 16 kHz ve 18 kHz’de, sağ kulak için sadece 18 kHz’de anlamlı bulundu (p=0.005). Sonuç: Sigara kullanımı, yüksek frekans işitme kaybı oluşumunu hızlandıran nedenlerden biri olarak yorumlandı.

Evaluation Of High Frequency Hearing Thresholds İn Smokers

Belgin E., Başar F.

Objectives: We investigated whether high frequency hearing thresholds differed between smokers and nonsmokers. Subjects and Methods: The study was carried out in 50 individuals including 20 nonsmokers (mean age 29 years; range 25 to 37 years) and 30 smokers (mean age 34 years; range 25 to 50 years). The smokers group was comprised of individuals who had been smoking at least a pack a day for more than 10 years. High frequency hearing thresholds (8-18 kHz) were compared between the two groups. Results: The mean hearing thresholds of smokers at 16 kHz were 50.66 dB HL and 49.50 dB HL in the left and right ears, respectively; the corresponding figures for nonsmokers were 31.00 dB HL and 33.25 dB HL, respectively (p=0.005). The mean hearing thresholds of smokers and nonsmokers at 18 kHz were 57.33 dB HL and 41.25 dB HL for the left ears, and 59.33 dB HL and 42.52 dB HL for the right ears, respectively (p=0.005). Analyses between the two groups after exclusion of subjects over 40 years of age showed significant differences at 16 kHz and at 18 kHz for the left ears, and at 18 kHz for the right ears (p=0.005). Conclusion: Our results suggest that smoking can be considered one of the factors that plays a role in high frequency hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):19-23

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale