Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Kronik Otit Cerrahisi Ve Timpanoplastide Dehidrate Temporal Fasya Kullanılması
 

Kronik Otit Cerrahisi Ve Timpanoplastide Dehidrate Temporal Fasya Kullanılması

Özbilen S., Köybaşıoğlu A., İleri F., Uslu S., Öz Ö., Aslan S.

Amaç: Kronik otit cerrahisinde kulak zarı perforasyonu tamirinde kullanılan ve homogreft bir materyal olan dehidrate temporal fasya (Tutoplast®) ile elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis media nedeniyle timpanoplasti için dehidrate temporal fasya kullanılan 17 hasta (10 kadın, 7 erkek; ort. yaş 34; dağılım 15-53) çalışmaya alındı. Altı hastaya tip 1 timpanoplasti, üç hastaya timpanoplasti+mastoidektomi yapıldı. Diğer olgulara revizyon timpanoplasti ve/veya mastoidektomi uygulandı. Olguların takip süresi en az iki yıl idi. Bulgular: Hiçbir hastada yara iyileşmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Tüm olgularda materyalin iyi tolere edildiği gözlendi. On yedi hastanın sadece birinde küçük bir perforasyon görüldü. Anatomik açıdan 16 hastada (%94) kulak zarının intakt olduğu gözlendi. Sonuç: Dehidrate temporal fasyanın yumuşak ve kolay şekillendirilebilir olması ve kanla teması halinde bile inceliğini kaybetmemesi mikrocerrahi sırasında büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Bu nedenle, dehidrate fasyanın seçilmiş olgularda kullanımı hem ameliyatı kolaylaştırmakta, hem de başarılı anatomik sonuç sağlamaktadır.

Use Of Dehydrated Temporal Fascia İn Chronic Otitis Media Surgery And Tympanoplasty

Özbilen S., Köybaşıoğlu A., İleri F., Uslu S., Öz Ö., Aslan S.

Objectives: We evaluated the use of homograft dehydrated temporal fascia (Tutoplast®) in repair of tympanic membrane perforations secondary to chronic otitis media. Patients and Methods: Dehydrated temporal fascia was used during tympanoplasty in 17 patients (10 females, 7 males; mean age 34 years; range 15 to 53 years) with chronic otitis media. Operations were type 1 tympanoplasty in six patients, tympanoplasty and mastoidectomy in three patients, and revision tympanoplasty and/or mastoidectomy in the remaining patients. The patients were followed-up for at least two years. Results: Complete wound healing was achieved without complications, and the material used was well tolerated in all the patients. Only one patient had a small perforation. The tympanic membranes were anatomically intact in 16 patients (94%). Conclusion: The use of dehydrated temporal fascia provides maximum microsurgical comfort due to its soft, flexible feature and maintenance of its delicacy even in contact with blood. Thus, dehydrated temporal fascia should be considered for selected cases for its ease of use and anatomical success.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):31-34

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale