Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Septoplasti Ameliyatlarında Dikiş Tekniği Ve Nazal Tampon Uygulamasının Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
 

Septoplasti Ameliyatlarında Dikiş Tekniği Ve Nazal Tampon Uygulamasının Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

Kazkayası M., Arıkan O.K., Dinçer C., Sezikli H., Çağlayan O.

Amaç: Septoplasti sonrası burun tamponu konulması ya da septuma dikiş atılmasının oksidatif stres üzerine etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya izole septum deviyasyonu nedeniyle septoplasti ameliyatı yapılan 37 hasta alındı. Ameliyat bitiminde, rastgele seçimle 18 hastanın (5 kadın, 13 erkek; ort. yaş 30±10; dağılım 18-47) burnuna tampon konulurken, 19 hastanın (5 kadın 14 erkek; ort. yaş 31±12; dağılım 18-54) septumuna dikiş atıldı. Tamponlar 48 saat sonra çıkarıldı. Hastalarda oksidatif stres göstergesi olarak malondialdehit (MDA), sülfidril (SH) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri dört farklı zamanda ölçüldü. Bulgular: Grup içi karşılaştırmalarda ölçülen parametrelerin hiçbirinde zamana bağımlı önemli bir değişim gözlenmedi (p>0.05). Tampon ve dikiş grupları arasında MDA ve NO değerlerinde dört farklı zamanda anlamlı farklılık görülmezken, ameliyat sonrası SH değerleri dikiş grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Dikiş grubunda gözlenen SH yüksekliği, oksidan-antioksidan sistemler açısından bu tekniğin tampon uygulamasına göre daha olumlu olduğunu düşündürmektedir.

The Effect Of Suturing Technique And Nasal Packing On Oxidative Stress İn Septoplasty Operations

Kazkayası M., Arıkan O.K., Dinçer C., Sezikli H., Çağlayan O.

Objectives: We investigated the effect of nasal packing or suturing of the nasal septum after septoplasty on oxidative stress. Patients and Methods: The study included 37 patients who underwent septoplasty for isolated septal deviation. At the end of the operation, intranasal packing was used in 18 patients (5 women, 13 men; mean age 30±10 years; range 18 to 47 years), and nasal septal suturing was used in 19 patients (5 women, 14 men; mean age 31±12 years; range 18 to 54 years). Nasal packs were removed after 48 hours. Plasma levels of malondialdehyde (MDH), total sulphydryl content (SH), and nitric oxide (NO) were measured at four sequential times to evaluate oxidative stress. Results: There were no significant changes in plasma levels of MDH, SH, and NO in both treatment groups (p>0.05). Levels of MDH and NO did not differ significantly at four sequential times between the two treatment groups, whereas postoperative SH levels were always significantly higher following septal suturing (p<0.05). Conclusion: High levels of SH observed in the suturing group favor this technique over nasal packing application in terms of antioxidant systems and oxidative stress.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):35-39

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale