Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Kokleovestibüler Semptomların Ön Planda Olduğu Herpetik Fasyal Paralizi: Olgu Sunumu
 

Kokleovestibüler Semptomların Ön Planda Olduğu Herpetik Fasyal Paralizi: Olgu Sunumu

Özgirgin N., Özlüoğlu L., Akkuzu B., Kansu L., Avcı S.

Kırk iki yaşında erkek hasta sağ kulakta akut başlangıçlı sensörinöral işitme kaybı, tinnitus ve vertigo yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede hafif fasyal asimetri ve spontan nistagmus saptandı. İnternal akustik kanal manyetik rezonans incelemesinde sağ yedinci-sekizinci kraniyal sinir kompleksinde belirgin ve diffüz, kokleada minimal ödem-enflamasyonla uyumlu kontrast tutulumu görüldü. Non-hidropik kokleovestibüler sendrom olarak değerlendirilen hasta antiviral ve kortikosteroid ilaç kombinasyonu ile tedavi edildi. Bir hafta sonra fasyal paralizinin düzeldiği ve işitme kaybının normale döndüğü görüldü. Başvurunun 12. gününde hastanın ani hareketle hafif dengesizlik dışında tüm yakınmaları düzelmişti. Kokleovestibüler semptomların fasyal sinir semptomlarından ön planda olduğu bu tip herpetik fasyal paralizi olgularında, varisella zoster virüs reaktivasyonunun spiral ve/veya vestibüler gangliyonda gerçekleştiği ileri sürülebilir.

A Case Of Herpetic Facial Paralysis İn Which CochleovestibularSymptoms OutweighFacial NerveSymptoms

Özgirgin N., Özlüoğlu L., Akkuzu B., Kansu L., Avcı S.

A 42-year-old man presented with sensorineural hearing loss of acute onset, tinnitus, and vertigo. Physical examination revealed slight asymmetry in facial nerve functions and spontaneous nystagmus. Magnetic resonance imaging of the internal acoustic canal showed contrast enhancement consistent with edema-inflammation, being notable and diffuse in the seventh and eighth cranial nerve complex, and minimal in the cochlea. Non-hydropic cochleovestibular syndrome was considered and the patient was treated with antiviral and corticosteroid medications. A week later, facial paralysis improved and the acute hearing loss reversed. On the twelfth day of presentation, he had no complaints other than mild imbalance on abrupt changes in movement. In this type of herpetic facial paralysis in which cochleovestibular symptoms outweigh facial nerve symptoms, it might be argued that varicella zoster virus reactivation occurs in the spiral and/or vestibular ganglion.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):40-43

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale