Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Maksiller Sinüste İzole Aspergillus Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
 

Maksiller Sinüste İzole Aspergillus Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Saydam L., Bozkurt M.K., Özçelik T., Kutluay L.

Maksiller sinüste aspergillus enfeksiyonları immün yetmezliği olmayan hastalarda nadir görülür. Aspergillusa bağlı paranazal sinüs enfeksiyonlarında Aspergillus fumigatus en sık görülen alttürdür. Kırk bir yaşında kadın hasta yüz ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Hastaya yaklaşık beş yıl önce sağ üst molar dişlere kanal tedavisi yapıldığı öğrenildi. Paranazal sinüs tomografisinde, maksiller sinüste radyoopak görünümlü ve yabancı cisim izlenimi veren fungal sinüzit saptandı. Hastaya endoskopik sinüs cerrahisi yapılarak maksiller sinüs temizlendi, çıkartılan materyalin patolojik inceleme sonucu aspergillus enfeksiyonu ile uyumlu bulundu.

A Case Of İsolated Aspergillosis Of The Maxillary Sinus

Saydam L., Bozkurt M.K., Özçelik T., Kutluay L.

Aspergillosis of the maxillary sinus is rarely seen in nonimmunocompromised patients. Among paranasal sinus infections associated with aspergillosis, the most common subtype is Aspergillus fumigatus. A 41-year-old woman presented with facial pain. She had a five-year history of root canal filling in the right upper molar teeth. Paranasal sinus tomography showed fungal sinusitis of radiopaque appearance, giving the impression of a foreign body in the maxillary sinus. The patient underwent endoscopic sinus surgery to purge infection of the maxillary sinus. Pathological examination revealed aspergillosis of the maxillary sinus.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):53-55

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale