Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Ağır Sigara İçici Yaşlı Hastaların Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Osteoseptokutan Flep Uygulamaları
 

Ağır Sigara İçici Yaşlı Hastaların Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Osteoseptokutan Flep Uygulamaları

Hafız G., Aslan İ., Kuvat S.V., Yaprak B., Aydın A., Hocaoğlu E., Biçer A., Berköz Ö.

Amaç: Bu çalışmada, ağır sigara içici yaşlı hastalarda onkolojik baş-boyun cerrahisi sonrası gelişebilecek serbest flep komplikasyonları araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, 65 yaş üstü, ağır sigara içici (en az 1 paket/gün) sekiz hasta (2 kadın, 6 erkek; ort. yaş 68.5; dağılım 65-74) alındı. Hastalardan biri mandibüler ameloblastom, yedisi ağız içi yerleşimli skuamöz hücreli karsinom nedeniyle ameliyat edildi. İki hastaya iki taraflı maksiller rezeksiyon sonrası serbest radial önkol osteoseptokutan flep, altı hastaya mandibüler rezeksiyon sonrası serbest fibular osteoseptokutan flep uygulandı. Tüm olgular, alıcı ve verici sahadaki komplikasyonlar ile genel tıbbi komplikasyonlar açısından incelendi. Bulgular: Hiçbir hastada kısmi ya da tam flep kaybı görülmedi. Üç hastada (%37) yara iyileşmesi komplikasyonu gelişti; bu komplikasyonların ikisi verici sahada, biri alıcı sahada idi. İki hastada (%25) psikojenik sorunlar görüldü. Bunun dışında genel tıbbi komplikasyonlara rastlanmadı. Sonuç: Alıcı ve verici sahada oluşabilecek komplikasyonlara rağmen, ağır sigara içimi ve ileri yaş serbest flep uygulamaları açısından kontrendikasyon olarak görülmemelidir.

Reconstruction Of The Head And Neck With Free Osteoseptocutaneous Flap İn Elderly Heavy Smokers

Hafız G., Aslan İ., Kuvat S.V., Yaprak B., Aydın A., Hocaoğlu E., Biçer A., Berköz Ö.

Objectives: We evaluated complications of free flap reconstruction following oncological head and neck surgery in elderly patients who smoked heavily. Patients and Methods: The study included eight patients (2 females, 6 males; mean age 68.5 years; range 65 to 74 years) over 65 years of age, who smoked heavily (at least 1 pack/day). All cases but one with mandibular ameloblastoma had intraoral squamous cell carcinoma. Two patients underwent reconstruction with free radial forearm osteoseptocutaneous flap following bilateral maxillary resection, and six patients with free fibular osteoseptocutaneous flap following mandibular resection. Postoperative complications, in particular those associated with the donor and recipient sites were evaluated. Results: No partial or total flap loss was observed. Wound healing problems were seen in three patients (37%), which were at the donor site in two patients, and at the recipient site in one patient. Psychogenic disorders were observed in two patients (25%). No other complications were encountered. Conclusion: Aside from some recipient- and donor-site-related healing problems, heavy smoking and advanced age cannot be regarded as contraindications for free flap reconstruction.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(2):61-65

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale