Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Faren.Ve Palatin Tonsil Örnek.Hızlı Üreaz Testi Ve İmmünhistokimyasal Analiz Yönte.Helicobacter Pylori Varlığının Araş.
 

Faren.Ve Palatin Tonsil Örnek.Hızlı Üreaz Testi Ve İmmünhistokimyasal Analiz Yönte.Helicobacter Pylori Varlığının Araş.

Gürsel O., Eren Y., Taş E., Ergür D. N. E., Eren F., Üstün B. M.

Amaç: Çocukların farengeal ve palatin tonsil doku örneklerinde Helicobacter pylori varlığı ve sıklığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kronik veya tekrarlayan tonsillit atakları ve/veya horlama yakınmaları olan 20 çocuk hasta (15 erkek, 5 kız; ort. yaş 8; dağılım 5-13) çalışmaya alındı. Hastaların 17’sine adenoidektomi ve tonsillektomi, ikisine adenoidektomi ve tonsillektomi ile birlikte iki taraflı ventilasyon tüpü, birine adenoidektomi ve iki taraflı ventilasyon tüpü uygulandı. Tüm tonsil örneklerinde hızlı üreaz testi ve immünhistokimyasal analiz yöntemi kullanılarak H. pylori kolonizasyonu araştırıldı. Bulgular: Hızlı üreaz testiyle sadece bir hastanın (%5) hem palatin hem de farengeal tonsil doku örneklerinde pozitif sonuç elde edildi. İmmünhistokimyasal analiz ise dört hastada (%20) H. pylori pozitifliği gösterdi. İki hastada farengeal tonsil doku örneğinde, iki hastada ise palatin tonsil doku örneğinde pozitif sonuç elde edildi. Sonuç: Çocukların farengeal ve palatin tonsil dokularındaki H. pylori varlığı, bu bakterinin bu bölgede kolonize olabileceğini göstermektedir.

Investi.OfHelicobac.Pylori Colonization İn Pharyngeal&Palatine Tonsils With Rapid Urease Test And İmmu.Histochemi.Anal.

Gürsel O., Eren Y., Taş E., Ergür D. N. E., Eren F., Üstün B. M.

Objectives: We investigated the presence and frequency of Helicobacter pylori in palatine and pharyngeal tonsil tissues of children. Patients and Methods: The study included 20 patients (15 males, 5 females; mean age 8.2 years; range 5 to 13 years) with chronic or recurrent tonsillitis and/or snoring. Of these, 17 patients underwent adenoidectomy and tonsillectomy, two patients underwent adenoidectomy and tonsillectomy with bilateral ventilation tube insertion, and one patient underwent adenoidectomy with bilateral ventilation tube insertion. H. pylori colonization was sought in all tonsillar specimens by rapid urease test and immunohistochemical analysis. Results: Rapid urease test showed H. pylori colonization in the palatine and pharyngeal tonsil specimens of one patient (5%), whereas immunohistochemical analysis showed four H. pylori-positive patients (20%), whose pharyngeal tonsil (n=2) or palatine tonsil (n=2) specimens were individually affected. Conclusion: The presence of H. pylori in both palatine and pharyngeal tonsil tissues of children suggests that these tissues can be a reservoir for H. pylori.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(2):85-89

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale