Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Diş Çekimi Sonrası Gelişen İnternal Juguler Ven Tromboflebiti
 

Diş Çekimi Sonrası Gelişen İnternal Juguler Ven Tromboflebiti

Ağırdır B.V., Derin A.T., Karaca E., Turhan M., Tekbaş U.

Yirmi yaşında kadın hasta boyunda şişlik ve ağrı, ağzını açmada güçlük, nefes darlığı, bulantı, ateş, titreme yakınmalarıyla başvurdu. Öyküsünden, hastanın diş enfeksiyonu nedeniyle bir hafta amoksisilin kullandığı ve iki gün önce de aynı tarafta alt molar diş çekimi uygulandığı öğrenildi. Boyun muayenesinde, karotis üçgen bölgesinde yaklaşık 2x3 cm boyutlarında, cilt üzerinde minimal hiperemiye yol açan şişlik saptandı. İnternal juguler ven tromboflebiti tanısı ile parenteral antibiyoterapi yanı sıra antitrombotik tedavi uygulandı. Tedavinin 15. gününde patolojinin tamamen düzeldiği gözlendi. Tedavi sonrası sekizinci ayda hastanın yakınması yoktu.

Internal Jugular Venous Thrombophlebitis Secondary To Tooth Extraction

Ağırdır B.V., Derin A.T., Karaca E., Turhan M., Tekbaş U.

A 20-year-old female patient presented with swelling and pain in the neck, difficulty in opening her mouth, dyspnea, nausea, fever, and shivering. She was prescribed amoxicillin for one week due to a teeth infection and had lower molar tooth extraction on the same side two days before. Neck examination showed a swelling, 2x3 cm in size, in the carotid triangle and minimal hyperemia on the skin. A diagnosis of internal jugular venous thrombophlebitis was made and parenteral antibiotherapy was administered along with antithrombotic therapy. Complete improvement was observed after 15 days and the patient was symptomless in the eighth month.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(2):97-100

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale