Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı Ile Yumuşak Fonasyon Indeksi Arasındaki Ilişki Ve Ses Terapisinin Etkinliği
 

Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı Ile Yumuşak Fonasyon Indeksi Arasındaki Ilişki Ve Ses Terapisinin Etkinliği

Koçak İ., Bengisu S., Topbaş S.

Amaç: Kas gerilimi disfonisi (KGD) tip 1 ile yumuşak fonasyon indeksi (YFİ) parametresi arasındaki ilişki araştırıldı ve bu hastalara uygulanan ses terapisinin etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya videolarengostroboskopik inceleme ile KGD tip 1 tanısı konan 20 hasta (tümü kadın; ort. yaş 27±6) alındı. Olgulara ses terapisi öncesinde ve sonrasında Çokboyutlu Ses Programı (Multi-Dimensional Voice Program) ile akustik analiz yapıldı. Akustik parametreler herhangi bir ses sorunu bulunmayan 20 kişilik kontrol grubu (tümü kadın; ort. yaş 28±4) ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubunda 20 hastanın 19’unda YFİ parametresinde bozulma saptanırken, kontrol grubunda bu durum yalnızca iki olguda gözlendi (p<0.05). Ses terapisi sonrasında en anlamlı düzelme YFİ, jitter ve PPQ parametrelerinde gözlendi. Ses terapisinin 20 hastanın 19’unda etkili olduğu görüldü. Sonuç: Bulgularımız KGD tip 1 ile YFİ arasında yakın ilişki olduğunu gösterdi. Ses terapisi, başta YFİ olmak üzere frekans ve amplitüd pertürbasyonuna ilişkin parametrelerde anlamlı düzelme sağlamaktadır.

The Relationship Between Muscle Tension Dysphonia Type 1 And Soft Phonation İndex And The Effectiveness Of Voice Therapy

Koçak İ., Bengisu S., Topbaş S.

Objectives: We investigated the relationship between muscle tension dysphonia (MTD) type 1 and soft phonation index (SPI) and evaluated the effect of voice therapy on MTD type 1. Patients and Methods: The study included 20 patients (all females; mean age 27±6 years) whose diagnosis was made as MTD type 1 on videolaryngostroboscopic examination. Acoustic analysis was performed before and after voice therapy using the Multi-Dimensional Voice Program. Acoustic parameters were compared with those of a control group comprising 20 females (mean age 28±4 years) without any voice problem. Results: In the patient group, 19 patients exhibited significantly increased SPI compared to two subjects in the control group (p<0.05). The most significant improvements were seen in SPI, jitter, and PPQ following voice therapy, which was found to be effective in 19 patients. Conclusion: Our findings showed a close relationship between MTD type 1 and SPI. Voice therapy improves parameters of amplitude and frequency perturbations, in particular SPI.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):131-138

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale