Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği
 

Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği

Yıldırım İ., Oğuz H., Kandoğan T., Kızılay A., Bekiroğlu N., Öğüt F., Kılıç M. A., Okur E., Doğan M., Akdoğan Ö., Öztarakçı H., Denizoğlu İ.

Amaç: Ses Handikap Endeksi (SHE) Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği araştırıldı, uygulama kolaylığı sağlayacak kısa bir SHE versiyonu geliştirildi. Hastalar ve Yöntemler: Orijinal Voice Handicap Index 10 KBB uzmanı tarafından Türkçeye çevrildi, daha sonra bir dilbilimci tarafından İngilizceye geri çevrildi, son olarak üç kişiden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından çeviri metnine son şekli verildi. Türkçeye çevrilen anket 220 denekten oluşan bir gruba 7-14 gün arayla iki kez uygulandı; deneklerin verdikleri yanıtlara göre güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapıldı. Bulgular: İç tutarlılık güvenilirliği ileri derecede anlamlı bulundu (Cronbach alfa=0.97). Test-tekrar test korelasyon katsayısı toplam skor için 0.93 bulundu. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın %64.8’ini açıklayan üç faktör elde edildi. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları 0.50-0.80 arasında değişiyordu. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayılarına göre en güçlü 10 madde (E7, E9, Fi10, F11, F12, E15, F16, Fi18, Fi20 ve E29) seçilerek kısa versiyon SHE geliştirildi. Sonuç: Ses Handikap Endeksi Türkçe versiyonunda bazı maddelerin sorunlu olması nedeniyle, kliniklerde kısa versiyon Türkçe SHE’nin kullanılması daha uygundur.

Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Voice Handicap Index

Yıldırım İ., Oğuz H., Kandoğan T., Kızılay A., Bekiroğlu N., Öğüt F., Kılıç M. A., Okur E., Doğan M., Akdoğan Ö., Öztarakçı H., Denizoğlu İ.

Objectives: We investigated the reliability and validity of the Turkish version of the Voice Handicap Index (VHI), and developed a short VHI form that would be more practical. Patients and Methods: The original VHI was translated to Turkish by 10 otolaryngologists, then it was translated back to English by a linguist, and the final text was prepared by the evaluation committee composed of three members. The translated version was administered to a group of 220 subjects twice with 7-14 days intervals. Based on the responses, statistical analyses were performed to assess its reliability and validity. Results: Internal consistency reliability was found to be highly significant (Cronbach’s alpha=0.97). Test-retest correlation coefficient was 0.93 for the total score. The factor analysis yielded three factors explaining 64.8% of the total variance. The corrected item-total correlation coefficients ranged from 0.50 to 0.80. The 10 most robust VHI items, namely, E7, E9, P10, F11, F12, E15, F16, P18, P20 and E29, were selected using the corrected item-total correlation coefficients, and a shortened form of the Turkish VHI was developed. Conclusion: As some items are thought to be contentious in the Turkish VHI, the short form of the Turkish VHI is more suitable for use in clinics.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):139-147

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale