Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Septoplasti Hastalarının Yaşam Kalitesi Ölçeği, Rinomanometri Ve Bilgisayarlı Tomografi Ile Değerlendirilmesi
 

Septoplasti Hastalarının Yaşam Kalitesi Ölçeği, Rinomanometri Ve Bilgisayarlı Tomografi Ile Değerlendirilmesi

Gürsel O., Taş E., Vural Ş.

Amaç: Deviye nazal septum (DNS) tanısı konan hastalarda spesifik yaşam kalitesi septoplasti öncesi ve sonrasında değerlendirildi; ayrıca, tanının laboratuvar bulgularla (anterior rinomanometri ve bilgisayarlı tomografi) ilişkisi incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya DNS tanısı konan 39 hasta (8 kadın, 31 erkek; ort. yaş 41; dağılım 18-59) alındı. Hastalar septoplasti öncesinde, koronal planda paranazal sinüs tomografisi, anterior rinomanometri ve Burun Tıkanıklığı Şikayet Değerlendirme Formu (BTŞDF) ile incelendi. Ameliyat sonrası üçüncü ayda anterior rinomanometri ve BTŞDF tekrarlandı. Bulgular: Hastaların BTŞDF puanlarında ameliyat öncesine göre anlamlı azalma (p<0.05); rinomanometre ile ölçülen hava akım değerlerinde anlamlı artış, nazal direnç değerlerinde anlamlı azalma görüldü (p<0.05). Ameliyat öncesi ve sonrası BTŞDF ile toplam nazal direnç değerleri arasında ve ameliyat öncesi BTŞDF ile tomografideki deviyasyon derecesi arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Burun tıkanıklığı yakınmasının değerlendirilmesinde BTŞDF yaşam kalitesi ölçeği olarak kullanılabilecek bir testtir. Tanı için rinomanometri veya bilgisayarlı tomografinin mutlak gerekliliği yoktur.

Evaluation Of Septoplasty Patients With Health Status Scale, Rhinomanometry, And Computed Tomography

Gürsel O., Taş E., Vural Ş.

Objectives: We evaluated disease-specific health status prior to and after septoplasty in patients with nasal septal deviation (NSD), and sought correlation between diagnosis and laboratory findings (anterior rhinomanometry and computed tomography). Patients and Methods: The study included 39 patients (8 females, 31 males; mean age 41 years; range 18 to 59 years) with a diagnosis of NSD. Prior to septoplasty, all patients were evaluated by coronal paranasal sinus computed tomography (CT), anterior rhinomanometry and the Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale. Rhinomanometry and the NOSE scale were repeated three months after septoplasty. Results: Compared to the preoperative values, the patients exhibited a significant decrease in NOSE scores, and in rhinomanometry, significantly increased nasal airflow and decreased total nasal airway resistance (p<0.05). No relationship was found between pre-and postoperative NOSE scores and total nasal airway resistance, and between preoperative NOSE scores and the severity of NSD assessed by CT (p>0.05). Conclusion: The NOSE scale is a reliable test to assess health status of patients with nasal obstruction symptoms. The diagnosis of NSD does not require rhinomanometry or computed tomography.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):166-170

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale