Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Çocuk Hastada Parotis Bezinin Fasyal Schwannoması
 

Çocuk Hastada Parotis Bezinin Fasyal Schwannoması

Yılmaz M., Ceylan A., Bayazıt Y. A., Kızıl Y., Aydil U., Erdem Ö.

Schwannomaların fasyal sinirden kaynaklanması nadirdir ve en sık olarak sinirin intratemporal kısmında gelişirler. Ekstratemporal fasyal sinir schwannomaları çok nadirdir. Parotis bezinde yerleşen schwannomalar genellikle erişkinlerde görülmektedir. Bu yerleşimin görüldüğü sadece bir çocuk hasta bildirilmiştir. Bu yazıda, literatürdeki ikinci bir olgu olarak, yedi yaşındaki erkek çocuk hastada saptanan fasyal sinir schwannoması sunuldu. Hasta, üç yıldır var olan, yavaş büyüyen, ağrısız bir preauriküler kitle nedeniyle başvurdu. Yüzeyel parotis ultrasonografisinde, yüzeyel parotis lobundan kaynaklanan ve homojen ekojenite gösteren solid bir kitle görüldü. Hastada fasyal sinir disfonksiyonu yoktu. Yüzeyel parotidektomi uygulanan hastada, fasyal sinirin ana gövdesi ve ana dallarının etkilenmemiş olduğu görüldü. Büyüklüğü yaklaşık 3x3 cm olan kitle, fasyal sinirin marjinal mandibüler ve bukkal dalları arasındaki bir bağlantı sinirinden kaynaklanmaktaydı. Tümör bu sinirle birlikte çıkarıldı. Histopatolojik inceleme sonucu schwannoma olarak bildirildi. Ameliyattan sonra fasyal sinir fonksiyonları normal olan hastanın altı aylık takibinde nükse rastlanmadı.

Facial Schwannoma Of The Parotid Gland In A Child

Yılmaz M., Ceylan A., Bayazıt Y. A., Kızıl Y., Aydil U., Erdem Ö.

Schwannomas may rarely arise from the facial nerve and most commonly occur in the intratemporal part of the nerve. Extratemporal facial nerve schwannomas are extremely rare. Intraparotid schwannomas usually develop in adults and only one pediatric case has hitherto been reported. Herein, we reported the second case of facial nerve schwannoma in a 7-year-old boy who presented with a slow growing, painless preauricular mass of three-year history. Superficial parotid ultrasonography revealed a solid mass with homogenous echogenicity originating from the superficial parotid lobe. There was no facial nerve dysfunction. Superficial parotidectomy was performed. The main truncus and main branches of the facial nerve were found intact. The mass, nearly 3x3 cm in size, was originating from a communicating nerve between the marginal mandibular and buccal branches of the facial nerve. The tumor was removed together with this communicating branch. Histopathologic examination revealed schwannoma. Facial nerve functions were normal after the operation, and no recurrence was encountered in a six-month follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):175-178

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale