Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » SuprakrikoidParsiyelLarenjektomidenSonraKrikohiyoidopeksiRüptürüŞüphesiVeBilg. Tom. Bu Komplikasyonu Dışlamadaki Değeri
 

SuprakrikoidParsiyelLarenjektomidenSonraKrikohiyoidopeksiRüptürüŞüphesiVeBilg. Tom. Bu Komplikasyonu Dışlamadaki Değeri

Erişen L., Kasapoğlu F., Erdoğan C.

Bu yazıda krikohiyoidoepiglottopeksi ile suprakrikoid parsiyel larenjektomi uygulanan 48 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Ameliyat sonrası ilk günde hastada, peksi rüptürünü akla getiren yaygın ciltaltı amfizemi ve tükürük aspirasyonu gelişti. Krikohiyoid bileşke arasındaki bağlantının palpasyonu ve yan servikal grafi durumu açıklığa kavuşturmadı. Çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) krikohiyoid bileşkede herhangi bir açıklık saptanmadı. Hastada cerrahi eksplorasyona gerek duyulmadı; cilt dikişlerinin seyreltilmesi, cilt altına Penroz dren konarak sıkı sargı yapılması sonucunda ciltaltı amfizemi birkaç gün içinde geriledi ve başka sorun görülmedi. Peksi hattından hava kaçağının ciltaltı amfizeme bağlı olduğu düşünüldü. Suprakrikoid parsiyel larenjektomi ameliyatından sonra peksi rüptürü, ender ancak ciddi bir komplikasyondur ve acil eksplorasyon gerektirir. Bu durumdan süphelenildiğinde, peksi rüptürü olup olmadığını saptamada BT son derece önemli bir yöntemdir. Ayrıca, bu inceleme yapılırken, geçirilmiş cerrahiye bağlı bozulmuş anatomiyi tanıma zorluğu nedeniyle radyoloji uzmanı ile sıkı bir işbirliği içinde bulunulması gerekir.

SuspicionOfCricohyoidopexyLine RuptureAfterSupracricoid PartialLaryn.AndTheValue OfCom.Tom.To ExcludeThisComplication

Erişen L., Kasapoğlu F., Erdoğan C.

We present a 48-year-old man who underwent supracricoid partial laryngectomy with cricohyoidoepiglottopexy. He developed diffuse subcutaneous emphysema and saliva aspiration on the first postoperative day, arousing suspicion of a pexy line rupture. Palpation of the cricohyoid suture line and a lateral cervical X-ray were not helpful. Laryngeal computed tomography (CT) obtained demonstrated an undisturbed cricohyoidoepiglottopexy suture line. Some of the neck sutures were removed, a drain placed under the neck flap, a tight dressing applied, and surgical exploration was not necessary. Subcutaneous emphysema regressed in the following days and no other problem was seen. Air escape from the cricohyoid approximation line was attributed to subcutaneous emphysema. Following supracricoid partial laryngectomy, rupture of the cricohyoidopexy line is a rare but serious complication that needs urgent exploration. Therefore, when there is suspicion, laryngeal CT is very important to rule out this condition. Moreover, close cooperation is necessary with the radiologist who may not be familiar with disturbed anatomy by previous surgery.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):179-181

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale