Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Ekzoftalmusun Nadir Bir Nedeni: Semento-Ossifiye Fibroma
 

Ekzoftalmusun Nadir Bir Nedeni: Semento-Ossifiye Fibroma

Çallı Ç., Uluç E., Apaydın M., Günay Yardım B., Sarsılmaz A., Varer M.

Semento-ossifiye fibroma içinde fibröz doku ve kemik, sementum ya da her ikisini andıran kalsifiye doku içeren benign fibro-osseöz bir lezyondur. Sıklıkla mandibula ve maksillayı, nadiren de etmoid sinüsü etkiler. Bu yazıda, etmoid sinüste gelişen ve ekzoftalmus oluşturan ossifiye fibromaya ait bilgisayarlı tomografi bulguları sunuldu. Yirmi beş yaşındaki bir kadın hasta, altı aydır var olan ekzoftalmus, baş ağrısı ve burunda konjesyon yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenede, nazal septumun sağ tarafında sert bir kitle ve aynı tarafta ekzoftalmus saptandı. Göz hareketleri, görme ve fundus normal bulundu. Aksiyel ve koronal bilgisayarlı tomografi görüntülerinde, sağ etmoid sinüste, sınırları belirgin, yuvarlak ve sağ göz çukuru kenarından sağ nazal kaviteye kadar uzanan, 4x4.5x3 cm büyüklüğünde bir kitle görüldü. Kitle lateral rinotomi ve medial maksillotomi yaklaşımıyla tama yakın çıkarıldı. Histolojik ve radyolojik bulgular ışığında tanı ossifiye fibroma olarak kondu.

A Rare Cause Of Exophthalmos: Cemento-Ossifying Fibroma

Çallı Ç., Uluç E., Apaydın M., Günay Yardım B., Sarsılmaz A., Varer M.

Cemento-ossifying fibroma is a benign fibroosseous lesion that contains fibrous tissue and calcified tissue resembling bone, cementum or both. It is frequently seen in the mandibula and maxilla, but it may rarely affect the ethmoid sinus. In this report, we presented computed tomography findings of an ossifying fibroma of the ethmoid sinus associated with exophthalmos. A 25-year-old woman presented with complaints of exophthalmos, headache, and nasal congestion of six-month history. Physical examination showed a firm mass on the right side of the nasal septum and right-sided exophthalmos. Eye movements, vision, and the fundus were normal. Axial and coronal computed tomography scans showed a well-delineated, round mass, 4x4.5x3 cm in size, in the right ethmoid sinus, extending from the right orbital rim to the right nasal cavity. Near-total excision of the mass was performed by a lateral rhinotomy and medial maxillotomy approach. Based on histologic and radiological findings, the diagnosis was made as ossifying fibroma.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):185-187

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale