Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Ağız Yanması Sendromu
 

Ağız Yanması Sendromu

Boy Metin Z., Kayhan K.B., Ünür M.

Ağız yanması sendromu, herhangi bir patolojik değişikliğin saptanamadığı, oral yanma veya benzer ağrılar ile karakterize bir hastalıktır. Bu durum, orta yaş ve üstü kadınlar arasında daha sık görülür. Çeşitli lokal, sistemik ve psikolojik faktörler ağız yanması sendromunun olası nedenleri olarak kabul edilse de, ağız hastalıkları alanında hala tam olarak açıklığa kavuşturalamamış bir durumdur. Bu derlemede, ağız yanması sendromu çeşitli açılardan ele alınmış, sendromla ilgili en son bilgilere yer verilmiş ve tedavi seçenekleri sunulmuştur.

Burning Mouth Syndrome

Boy Metin Z., Kayhan K.B., Ünür M.

Burning mouth syndrome (BMS) is characterized by oral burning or similar pain in the absence of detectable oral mucosa changes. This condition is more common among middle-aged and elderly women. Although various local, systemic, and psychological factors are considered to be possible causes of BMS, it is still a challenge in the field of oral medicine. The aim of this review is to discuss several aspects of BMS, update current knowledge, and provide guidelines for patient management.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):188-196

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale