Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Sigara Içme Ile Nazal Polipozis Arasındaki Ilişki
 

Sigara Içme Ile Nazal Polipozis Arasındaki Ilişki

Çakmak Ö., Erbek S., Erbek S.S., Budakoğlu I.İ.

Amaç: Nazal polipozis (NP) patogenezinde çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada NP’li olgularda, sigara içmenin hastalık üzerine etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Nazal polipozis tanısı ile takip edilen 125 hasta (80 erkek, 45 kadın; ort. yaş 44±12; dağılım 19-78) sigara kullanımı, polip evresi, paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) skoru, total IgE düzeyi, kan eozinofil sayısı ve semptom skorları açısından değerlendirildi. Bulgular: Olgularda sigara içme oranı %16.8 (21 hasta) bulundu. Bu oran çalışmanın yapıldığı bölgedeki sigara içme oranına (%34.2) göre düşük idi (p<0.001). Sigara içme ile polip büyüklüğü, paranazal sinüs BT skorları, total IgE ve kan eozinofil değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Alerji, astım ya da aspirin alerjisi sıklığı sigara içen ve içmeyen gruplarda farklı değildi (p>0.05). Semptomların ciddiyeti açısından, sigara içen grupta burun tıkanıklığı semptomu skorunun anlamlı derecede daha düşük (p=0.034) çıkması dışında, iki grup arasında belirgin farklılık görülmedi. Sonuç: Bu çalışmada NP’li olgular arasında sigara içme oranı ve sigara içen NP’li hastalarda burun tıkanıklığı yakınması skoru daha düşük bulundu. Nazal polipozisli hastalarda yapılacak doku çalışmaları sigara ve NP ilişkisine yönelik yararlı bilgiler sağlayabilir.

The Relationship Between Smoking And Nasal Polyposis

Çakmak Ö., Erbek S., Erbek S.S., Budakoğlu I.İ.

Objectives: Research on the role of environmental factors in the pathogenesis of nasal polyposis (NP) is limited. The aim of this study was to evaluate the effect of smoking on NP. Patients and Methods: A total of 125 patients (80 men, 45 women; mean age 44±12 years; range 19 to 78 years) with NP were evaluated with regard to the presence or absence of smoking, polyp stage, paranasal sinus computed tomography (CT) score, total IgE level, blood eosinophil count, and symptom scores. Results: The rate of smoking in NP patients was 16.8% (21 patients), being significantly low (p<0.001) compared to the general rate of smoking previously reported in the study area (34.2%). There was no association between smoking and polyp size, paranasal sinus CT score, total IgE level, and blood eosinophil count (p>0.05). The frequencies of allergy, asthma, and aspirin allergy were not different between smokers and nonsmokers (p>0.05). Symptom scores did not differ significantly between smokers and nonsmokers, except for nasal obstruction score, which was significantly low in nonsmokers (p=0.034). Conclusion: Our results showed that the rate of smoking in patients with NP and the severity of nasal obstruction in smokers compared to nonsmokers were significantly low. Tissue studies in patients with NP may provide useful data on the relationship between smoking and NP.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):216-220

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale