Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Meningosel İle Komplike Ön Kafa Tabanı Anjiyomatozisi İçin Transnazal Endoskopik Yaklaşım
 

Meningosel İle Komplike Ön Kafa Tabanı Anjiyomatozisi İçin Transnazal Endoskopik Yaklaşım

Şerbetçi E., Şengör G.A.

Kırk iki yaşında kadın hasta, sol taraflı burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve tekrarlayan sinüzit atakları yakınmalarıyla başvurdu. Radyolojik incelemelerde, kribriform laminada harabiyet ve olfaktör alanda opasifikasyonlara yol açan bir tümör izlendi. Sol burun boşluğunda, septumu karşı tarafa doğru deviye eden submukozal meningosel vardı. Kafa içi yayılım izlenmedi. Endoskopik görüntüleme altında tümör ve meningosel kesesi, bipolar koter yardımıyla hassas diseksiyon ile çıkarıldı. Aynı yaklaşımla ön kafa tabanındaki BOS fistülü onarımı yapıldı. Endoskopik sinüs cerrahisinde kazanılan deneyimle, tekniğin ön kafa tabanının, ileri kafa içi yayılımı göstermeyen, sınırları izlenebilen, benign lezyonlarının çıkarılmasında da kullanımı olanaklı hale gelmiştir. Bu olgu ön kafa tabanına transnazal endoskopik yaklaşımla minimal invaziv teknik kullanımına bir örnektir.

Transnasal Endoscopic Approach For Anterior Skull Base Angiomatosis Complicated By A Meningocele

Şerbetçi E., Şengör G.A.

A 42-year-old woman presented with symptoms of left-sided nasal obstruction, cerebrospinal fluid (CSF) rhinorrhea, and frequent sinus infections. Radiologic investigation revealed a tumor destructing the left cribriform plate and forming opacifications in the olfactory area. She had left-sided submucosal meningocele, deviating the septum to the right side. Intracranial involvement was not observed. Under endoscopic visualization, the tumor and the meningocele was meticulously dissected and excised using bipolar cautery. The CSF fistula in the anterior skull base was repaired with the same approach. Thanks to increasing experience with endoscopic sinus surgery, excision and removal of noncomplex tumors of the anterior skull base have become possible. This case report illustrates transnasal endoscopic approach to the anterior skull base using minimally invasive technique.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):242-245

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale