Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Horlama Nedeni Olabilecek Bir Anomali: İnternal Karotis Arterin Iki Taraflı Kıvrılması
 

Horlama Nedeni Olabilecek Bir Anomali: İnternal Karotis Arterin Iki Taraflı Kıvrılması

Eyibilen A., Özbay A. S., Baykara M.

İnternal karotis arterin farengeal duvarda kıvrılması nispeten nadir görülen damarsal anomalilerdendir. Arterin iki taraflı kıvrılması ise daha da az görülen bir durumdur. Horlama yakınmasıyla başvuran 55 yaşında erkek hastada ağız içinde farenks duvarında, iki taraflı pulsasyon gösteren bir kabarıklık görüldü. Kitle pasajı bir miktar daraltmıştı ve kabarıklık hipofarenkse doğru uzanıyordu. Manyetik rezonans anjiyografide internal karotis arter iki tarafta da kıvrılmış idi. Bu durumun horlamaya katkı yapacağı düşünüldü.

A Possible Cause Of Snoring: Bilateral Tortuosity Of The İnternal Carotid Artery

Eyibilen A., Özbay A. S., Baykara M.

Tortuosity of the internal carotid artery affecting the pharyngeal wall is a rare anomaly, and bilateral tortuosity is even rarer. A 55-year-old male patient presented with a complaint of snoring. On physical examination, there was bulging and bilateral pulsation in the oropharyngeal wall, narrowing the passage and extending to the hypopharynx. Magnetic resonance angiography showed bilateral tortuosity of the internal carotid artery, which was thought to contribute to snoring.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):250-252

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale