Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Nöraljiye Yol Açan Büyük Oksipital Sinir Schwannoması: Olgu Sunumu
 

Nöraljiye Yol Açan Büyük Oksipital Sinir Schwannoması: Olgu Sunumu

İnal E., Ceylan A., Ural A., Çelenk F.

Schwannomalar baş ve boyun bölgesinin sık görülen tümörleri olmasına karşın, suboksipital bölgede görülmeleri nadirdir. Otuz dört yaşında kadın hasta, sol suboksipital bölgede kitle, lokal ağrı ve boyunda tutukluk yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Muayene sonrası yapılan ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu benign sitoloji olarak bildirildi. Radyolojik değerlendirme ve ameliyat sırası bulgular ışığında majör oksipital sinirden kaynaklandığı düşünülen kitle tam olarak eksize edildi ve histopatolojik tanı schwannoma olarak bildirildi. Ameliyat sonrası erken dönemde boyunda hafif tutukluk ve geçici lokal parestezi dışında, hastanın iki yıllık izlemi sırasında başka sorun görülmedi.

A Case Of Greater Occipital Nerve Schwannoma Causing Neuralgia

İnal E., Ceylan A., Ural A., Çelenk F.

Schwannomas are common tumors of the head and neck region, but they rarely develop in the suboccipital region. A 34-year-old woman presented with a left suboccipital mass causing local pain and neck stiffness. Following physical examination, fine needle aspiration biopsy was performed, which revealed benign cytology. In the light of preoperative radiologic examination and intraoperative observations, the lesion was thought to originate from the greater occipital nerve. Following complete excision of the lesion, histopathological diagnosis was made as schwannoma. Apart from mild neck stiffness and transient local paresthesia in the early postoperative period, no complications were seen during a two-year follow-up period. Key Words: Neuralgia/etiology; neurilemmoma/complications/surgery; peripheral nervous system neoplasms; spinal nerves.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):253-256

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale