Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Submandibuler Bezde Birlikte Bulunan Aktinomikoz Ve Taş
 

Submandibuler Bezde Birlikte Bulunan Aktinomikoz Ve Taş

Oysu Ç., Uslu C., Ülkümen B.

Submandibuler bez aktinomikozu nadir bir durumdur. Elli beş yaşında erkek hasta sağ tarafta dört yıldır var olan ağrısız submandibuler kitle ile başvurdu. Fiziksel muayene sonucunda submandibuler bölgede 4x3 cm boyutlarında kitle saptandı. Ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan ince iğne aspirasyonu incelemesinde, glandüler dokuda aktinomikoz kolonileriyle uyumlu mikroorganizmalar görüldü. Sağ submandibuler bezde taş ile birlikte aktinomikoz tanısı kondu. Hastaya üç ay boyunca penisilin G (günde 10 milyon U) tedavisi, ardından altı ay süren günde 3 g oral penisilin tedavisi uygulandı. Tedaviden sonra fiziksel muayenede kitlenin boyutunun azalmadığı gözlendi. Klinik özelliklerde değişme olmadığından genel anestezi altında submandibuler bez eksizyonu uygulandı.

Coexistence Of Actinomycosis And Sialolithiasis In The Submandibular Gland

Oysu Ç., Uslu C., Ülkümen B.

Actinomycosis of the submandibular gland is unusual. A 55-year-old male presented with a right, painless submandibular mass of four-year duration. Physical examination revealed a 4x3-cm mass in the submandibular region. Ultrasonography-guided fine needle aspiration from the lesion showed microorganisms compatible with actinomyces colonies in the glandular tissue. The diagnosis was made as actinomycosis of the right submandibular gland accompanied by sialolithiasis. The patient was treated with penicillin G (10 million U/day) for three months, followed by 3 g/day oral penicillin for six months. After this medication, physical examination showed no decrease in the size of the mass and the clinical features remained unchanged. Submandibular gland excision under general anesthesia was performed.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):257-259

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale