Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Yaşlı Bir Hastada Lingual Kistik Lenfanjiyom
 

Yaşlı Bir Hastada Lingual Kistik Lenfanjiyom

Sütbeyaz Y., Fidan V.

Altmış yedi yaşında erkek hasta, dilin ucunda 30 yılı aşkın süredir var olan ve konuşma sorunu yaratan multilobüler, yumuşak bir kitle yakınmasıyla başvurdu. Ağız incelemesinde 15x15x10 mm boyutlarında, geniş tabanlı multilobüler bir kitle görüldü. Manyetik rezonans görüntülemede de multiloküler kistik tümör gözlendi. Kistik lezyon total eksizyon ile çıkarıldı. Ameliyattan sonra dilin hareketi ve duyumu normaldi. Histopatolojik tanı kistik lenfanjiyom olarak kondu.

Lingual Cystic Lymphangioma In An Elderly Patient

Sütbeyaz Y., Fidan V.

A 67-year-old man presented with a multilobulated, soft lesion at the tip of the tongue, causing articulation problem. The patient stated that it had been present for more than 30 years. Oral examination showed a multilobular mass with a large base, 15×15×10 mm in size. Magnetic resonance imaging showed a multilocular cystic tumor. The patient underwent total excision. After surgery, tongue movement and sensation were normal. Histopathologic diagnosis was cystic lymphangioma.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):260-262

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale