Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Nazofarenks Anjiyofibromlarında Tedavi Yaklaşımları
 

Nazofarenks Anjiyofibromlarında Tedavi Yaklaşımları

Ağırdır B.V., Dinç O., Güney K., Aksu G., Fidan Korcum A.

Nazofarenks anjiyofibromları özellikle ergenlik döneminde erkeklerde nadiren görülen, sfenopalatin foramenden köken alan benign, vasküler tümörlerdir. Lokal destrüktif büyüme özelliğinden dolayı ölümcül kanamalara, intrakraniyal uzanıma ve cerrahi sırasında kanama gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilirler. Tedavide çok sayıda yönteme başvurulmuş olmasına karşın, kabul edilebilir morbiditeleri nedeniyle etkili tedavi yöntemleri olarak sadece cerrahi ve eksternal radyoterapi uygulanmaktadır. Nazofarenks anjiyofibromlarının tedavisinde erken evrede endoskopik cerrahinin kullanımıyla başarılı sonuçlar alınmakta, ileri evre ve nüks tümörlerde ise radyoterapideki son teknolojik gelişmeler önemli avantajlar sağlamaktadır.

Treatment Modalities Of Nasopharyngeal Angiofibroma

Ağırdır B.V., Dinç O., Güney K., Aksu G., Fidan Korcum A.

Nasopharyngeal angiofibroma is a rare, benign vascular tumor originating from the sphenopalatine foramen. It primarily affects adolescent males. Due to its propensity to locally destructive growth, the tumor may lead to fatal epistaxis, intracranial extension, and life-threatening complications such as intraoperative hemorrhage. Many treatment modalities have been used for the management of nasopharyngeal angiofibroma, but surgery and external beam radiation therapy have proved to be the only effective treatment modalities with acceptable morbidity. While endoscopic surgery provides successful results for early stage tumors, recent technological advances in radiotherapy offer significant advantages in advance and recurrent tumors.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):263-267

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale