Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Karotis Cisim Tümörünü Taklit Eden Vasküler Leyomiyom
 

Karotis Cisim Tümörünü Taklit Eden Vasküler Leyomiyom

Kutluhan A., Ural A., Yurttaş V., Berçin S., Onursever A.

Düz kas dokusu ve vasküler endotelden oluşan vasküler leyomiyomlar baş-boyun bölgesinin ender görülen tümörlerindendir. Sağ karotis çatalı bölgesinde ağrısız ve yavaş büyüyen, nabazan veren kitle yakınmasıyla başvuran 32 yaşında kadın hastanın anjiyografisinde, karotis çatalında kanlanmayan, fakat iç ve dış karotis dallarını genişleten kitle saptandı. Boyun eksplorasyonu ile kitle tümüyle komplikasyonsuz çıkarıldı. Histopatolojik incelemede tanı vasküler leyomiyom olarak belirlendi. Hastanın iki yıllık takibi sırasında nüks saptanmadı.

Vascular Leiomyoma Mimicking A Carotid Body Tumor

Kutluhan A., Ural A., Yurttaş V., Berçin S., Onursever A.

Vascular leiomyomas are composed of smooth muscle cells and vascular endothelium. They are rarely seen in the head and neck region. A 32-year-old woman presented with a slowly-growing pulsatile mass in the right upper jugular region. Angiography showed a mass in the carotid bifurcation. It was not extensively vascularized, but displaced the internal and external carotid arteries. After neck exploration, the lesion was totally resected without any complications. Histopathologic diagnosis was vascular leiomyoma. No recurrence was detected during a two-year follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(5):316-318

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale