Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » LarenksKarsinomuNedeniyleTekBaşına LazerMikrocrrhs VeyaBeraberindeAdjuvan Radyo.Uyg. Olgu. UzunDönemYaşamKalitesiDeğer.
 

LarenksKarsinomuNedeniyleTekBaşına LazerMikrocrrhs VeyaBeraberindeAdjuvan Radyo.Uyg. Olgu. UzunDönemYaşamKalitesiDeğer.

Ural A., Minovi A., Nowak C., Pearson M., Dazert S., Brors D.

Amaç: Larenks karsinomu nedeniyle sadece lazer mikrocerrahisi veya lazer mikrocerrahisi ile birlikte adjuvan radyoterapi uygulanan olguların uzun dönem yaşam kalitesi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Larenks karsinomu nedeniyle lazer mikrocerrahisi uygulanan 53 hasta ve lazer mikrocerrahisi ile birlikte adjuvan radyoterapi uygulanan 16 hasta çalışmaya katıldı. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde genel duruma yönelik olarak EORTC QLQ-C30 ve baş-boyun bölgesine yönelik olarak EORTC QLQ-H&N35 formları kullanıldı. Ortalama takip süresi 59 ay (dağılım 20-111 ay) idi. Bulgular: Genel sağlık durumu bakımından adjuvan radyoterapi uygulanan hastaların daha kötü durumda oldukları saptandı. İlginç bir bulgu olarak, baş-boyun bölgesine özgü semptomlar bakımından iki grup arasında fark izlenmedi. Öksürük ve konuşma sorunları her iki grupta da göze çarpmaktaydı. Ayrıca, uzun dönem (>5 yıl) ve kısa dönem (<5 yıl) takipleri olan hastalar arasında genel sağlık durumu açısından anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Larenks kanseri nedeniyle lazer mikrocerrahisi uygulanan hastalarda adjuvan radyoterapi verilirken seçici olunmalıdır.

Long-Term Quality Of Life Evaluation After Laser Microsurgery With Or Without Adjuvant RadiotherapyForLaryngealCarcinoma

Ural A., Minovi A., Nowak C., Pearson M., Dazert S., Brors D.

Objectives: We evaluated long-term quality of life of patients successfully treated with either laser-assisted microsurgery alone or combined with adjuvant radiotherapy for laryngeal carcinoma. Patients and Methods: The study included 53 patients who were treated by laser surgery and 16 patients who were treated by laser surgery combined with adjuvant radiotherapy. Quality of life was evaluated with two validated questionnaires: the global EORTC QLQ-C30 and the head and neck specific EORTC QLQ-H&N35. The mean follow-up was 59 months (range 10 to 111 months). Results: Patients receiving adjuvant radiotherapy showed a significantly lower level of global health status. Surprisingly, the two treatment groups showed close similarities with respect to symptoms specific to the head and neck region. The most frequent complaints were coughing and speech problems in both groups. On the other hand, patients with a follow-up duration of more than or less than five years did not differ significantly with regard to the global health status. Conclusion: Adjuvant radiotherapy must be selectively utilized in patients treated with laser surgery for laryngeal carcinoma.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(6):362-366

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale