Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » SerbestFibulaOsteosptktn Flep İleMandibl Rekonstrksynndn SonraVericiSahadaSınıf III B Vasküler AnomlyeBağlıSekel:Olg.S.
 

SerbestFibulaOsteosptktn Flep İleMandibl Rekonstrksynndn SonraVericiSahadaSınıf III B Vasküler AnomlyeBağlıSekel:Olg.S.

Hafız G., Aydın A., Okumuş A., Kuvat S.V., Kabakaş F.

Mandibula rekonstrüksiyonunda serbest fibular flep transplantasyonu fonksiyonel ve estetik açıdan istenen sonucu verebilen bir seçenektir. Serbest flep transferlerinde alıcı ve verici alanlarda öngörülmeyen istenmeyen sonuçlar her zaman olasıdır. İntraoral düşük dereceli skuamöz hücreli karsinom nedeniyle tümör rezeksiyonu ve segmental mandibulektomi uygulanan 62 yaşında kadın hastaya, aynı seansta sağ fibula osteoseptokutan flep ile rekonstrüksiyon yapıldı. Verici sahada sınıf III B vasküler anomalisi olduğu görülen hastada ameliyat sonrası ayak inversiyon ve abdüksiyonu ile parmak ekstansiyon kısıtlılığı morbiditesi gelişti.

DonorSiteSequelaOfClass IIIB VascularAnomaly FollowingReconstrctn OfThe MandibleWithFreeOsteosep.FibulaFlap:ACaseReport

Hafız G., Aydın A., Okumuş A., Kuvat S.V., Kabakaş F.

Free transfer of the fibula for mandibular reconstruction provides desirable functional and aesthetic results. However, unexpected donor- and recipient-site complications may be encountered with most free flap transfer procedures. A 62-year-old woman underwent wide resection and segmental mandibulectomy for low-grade squamous cell carcinoma of intraoral location. Reconstruction of the defect was performed at the same session with an osteoseptocutaneous free flap from the right fibula. A class III B vascular malformation was detected intraoperatively at the donor site, which resulted in restriction of foot inversion and abduction, and of toe extension during the follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(6):367-370

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale