Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Nazo-Oftalmik Miyazis: Olgu Sunumu
 

Nazo-Oftalmik Miyazis: Olgu Sunumu

Başak S., Eyigör H., Dost T., Dayanır V., Eren H.

Miyazis meslek hastalığı olarak bilinir ve esas olarak, başta koyunlar olmak üzere hayvanlarla temas eden kişilerde görülür. Ziraat fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan 33 yaşında erkek hastada, Oestrus ovis tipi parazitin neden olduğu nazal ve eksternal oftalmomiyazis saptandı. Hastanın yakınmaları, burunda şiddetli yabancı cisim hissi ve akıntı, öksürük ve sağ gözde yabancı cisim hissi idi. Göz muayenesinde hastanın sağ gözünde hareket eden çok sayıda larva görüldü. Bunlar temizlenerek, inferior kanalikulus yoluyla nazolakrimal kanal irigasyonu uygulandı. Endoskopik burun muayenesinde de larva kolonilerine rastlandı ve lokal anestezi altında temizlendi. Parazitoloji laboratuvarındaki incelemede, çıkarılan örneklerin Oestrus ovis’e ait olduğu saptandı. Daha sonra yapılan minimal endoskopik sinüs cerrahisinde nonspesifik kronik enflamasyon görüldü.

A Case Of Naso-Ophthalmic Myiasis

Başak S., Eyigör H., Dost T., Dayanır V., Eren H.

Myiasis is defined as an occupational disease and it is mainly seen in people who are in contact with animals, in particular sheep. We detected nasal and external ophthalmomyiasis caused by Oestrus ovis in a 33-year-old male who worked as a research assistant in the faculty of agriculture. The presenting complaints were severe foreign body sensation and discharge in the nose, cough, and foreign body sensation in the right eye. Ophthalmologic examination revealed many moving larvae in the right eye of the patient. Larvae were removed and nasolacrimal duct irrigation was performed through the inferior canaliculus. Endoscopic nasal examination also showed larvae colonies. The larvae were removed under local anesthesia and were taken to the parasitology laboratory, wherein Oestrus ovis was identified.Minimal endoscopic sinus surgery showed nonspecific chronic inflammation.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(6):371-373

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale