Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » İki Yıllık Takipte Kliniğinde Ve Boyutunda Değişiklik Saptanmayan Dev Retrofarengeal Lipom: Olgu Sunumu
 

İki Yıllık Takipte Kliniğinde Ve Boyutunda Değişiklik Saptanmayan Dev Retrofarengeal Lipom: Olgu Sunumu

Avcı S., Ergün T., Lakadamyalı H., Lakadamyalı H.

Retrofarengeal bölgenin tümörleri nadirdir. Tipik olarak çevre anatomik yapılardan ya da retrofarengeal alanın içeriğinden kaynaklanır. Retrofarengeal lipom ise oldukça nadirdir. Yetmiş beş yaşında erkek hasta nefes alıp vermede zorlanma, disfaji, horlama ve gece uykudan uyanma yakınmalarıyla başvurdu. Bilgisayarlı tomografide (BT) retrofarengeal alanı tutan, larenks, trakea ve özefagusta itilmeye neden olan, torasik inlete kadar uzanan 125x81x27 mm boyutlarında, iyi sınırlı, düşük atenüasyonlu homojen hipodens dev bir kitle izlendi. İntravenöz kontrast madde sonrasında kitle içerisinde yer yer kontrast madde tutulumu göstermeyen ince septalar gözlendi. Çevre kas yapılarına invazyonu saptanmayan kitle lipom olarak kabul edildi. Kardiyovasküler sorunlar nedeniyle ameliyat edilemeyen hasta takibe alındı. İki yıllık takip sonucunda, hastanın kliniğinde ve boyun BT görüntülerindeki kitle boyutlarında ve doku karakterizasyonunda farklılık saptanmadı.

A GiantRetropharyngealLipomaShowing NoChange İnClinical PresentationAnd SizeWithin ATwo-YearFollow-Up:ACaseReport

Avcı S., Ergün T., Lakadamyalı H., Lakadamyalı H.

Retropharyngeal tumors are rare. They typically originate from the neighboring anatomical structures or from the retropharyngeal space itself. Retropharyngeal lipomas are even rarer. A 75-year-old male patient presented with complaints of dyspnea, dysphagia, snoring, and obstructive sleep apnea. Computed tomography showed a giant mass measuring 125x81x27 mm in the retropharyngeal space, compressing the larynx, trachea, and esophagus, and extending to the thoracic inlet. The mass had regular margins, exhibited low attenuation, and was homogeneously hypodense. After intravenous contrast administration, there were thin septa formations within the lesion that did not show contrast enhancement. There was no invasion to the neighboring muscular structures. The lesion was considered a lipoma. Surgery was not performed due to the cardiovascular problems of the patient. During a two-year follow-up, there were no changes in the size and tissue characteristics of the mass, nor any mass-related clinical problems.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(6):374-376

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale