Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Tekrarlayan Reaktif Lenfadenopatili Bir Olguda Castleman Hastalığı
 

Tekrarlayan Reaktif Lenfadenopatili Bir Olguda Castleman Hastalığı

Alataş N., Topal Ö., Erbek S., Tosun E., Erbek S.S.

Castleman hastalığı progresif benign lenf nodu hiperplazileriyle seyreden nadir bir hastalıktır. Daha çok mediasten tutulumlarıyla karşımıza çıkar. Boyun tutulumu yaklaşık %6 oranındadır. Bu yazıda, boynun sol tarafında giderek büyüyen şişlik şikayeti ile başvuran 28 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Daha önce tanısal amaçlı eksizyonel lenf nodu biyopsisi öyküsü olan hastanın histopatolojik tanısı reaktif lenfadenopati idi. Kliniğimizde ikinci kez yapılan lenf nodu eksizyonel biyopsisinde Castleman hastalığı tanısı kondu. Nadir görülmekle birlikte boyunda tekrarlayan lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında bu hastalık da akılda tutulmalıdır. Gerektiğinde lenf nodu biyopsilerinin tekrarlanması (mümkünse en büyük lenf nodundan başlanarak) hastalığın tanısını kolaylaştırabilir.

Castleman’s Disease İn A Patient With Recurrent Reactive Lymphadenopathy

Alataş N., Topal Ö., Erbek S., Tosun E., Erbek S.S.

Castleman’s disease is an uncommon benign disorder associated with progressive lymph node enlargement. It most commonly involves the mediastinum and involvement of the neck accounts for 6%. A 28-year-old male presented with a progressively enlarging left-sided neck mass. He had a history of excisional lymph node biopsy that yielded a histopathologic diagnosis of reactive lymphadenopathy. In our clinic, a repeat excisional biopsy was performed and the diagnosis was made as Castleman’s disease. Although it is an uncommon cause of lymphadenopathy in the neck, Castleman’s disease should be considered in the differential diagnosis of recurring lymphadenopathies. Repeated excisional biopsies may be necessary (from the largest lymph node when possible) to uncover the disease.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):377-380

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale