Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı;semptomlar, atak süreleri ve ataktetikleyicileri ile eşlik eden hastalık..
 

Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı;semptomlar, atak süreleri ve ataktetikleyicileri ile eşlik eden hastalık..

Eyibilen A., Güven M., Yelken K., Aladağ İ.

Amaç: Paradoksal vokal kord hareketi (PVKH) hastalığındaki başvuru yakınmaları, ataklar için tetikleyici faktörler ve atak süreleri ile bu hastalığa sıklıkla eşlik eden diğer kulak burun boğaz ve akciğer hastalıkları arasındaki ilişkiler saptandı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya 21 PVKH hastası (17 kadın, 4 erkek; ort. yaş 50 yıl; dağılım 31-72 yıl) dahil edildi. Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı tanısı larengostroboskopi ile inspiryum ve/veya ekspiryum sırasında vokal kord addüksiyonunun saptanmasıyla kondu. Bulgular: Paradoksal vokal kord hareketi hastalığına eşlik eden kulak burun boğaz ve akciğer hastalıkları sırasıyla; larengofarengeal reflü (n=15; %71), astım (n=11; %52), alerjik rinit (n=6; %28), kronik sinüzit (n=1; %4), sağ vokal kord parezisi (n=1; %4) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (n=2; %9) olarak tespit edildi (p=0.346). En sık yakınmalar sırasıyla inspiratuvar stridor (n=16; %76), nefes darlığı (n=13; %60), öksürük (n=9; %42) olarak bulundu (p=0.346). Eşlik eden hastalıklar ile semptom sıklıkları arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.091). Atak için tetikleyici faktörler; toz, sigara ve ısı/nem değişikliklerini içeren grup (n=8; %38), egzersiz (n=7; %33), parfüm ve deterjan ürünleri (n=6; %28), polen ve yün gibi alerjenler (n=4; %19), konuşma-bağırma (n=3; %14) ve emosyonel stres-anksiyete (n=1; %4) olarak bulundu (p=0.308). Atakları, dakikalar süren 14 hasta (%66), saniyeler süren beş hasta (%23) ve bir saatten fazla süren iki hasta (%9) saptandı (p=0.338). Sonuç: Paradoksal vokal kord hareketi hastalığının başvuru yakınmaları, atak tetikleyicileri ve atak süreleri ile bu hastalığa eşlik eden diğer kulak burun boğaz ve akciğer hastalıkları arasında ilişki bulunmamaktadır.

Relations between symptoms, durations and triggers of attacks and concurrentdiseases in paradoxical vocal fold..

Eyibilen A., Güven M., Yelken K., Aladağ İ.

Objectives: To discover the relation between initial symptoms, triggers and durations of attacks of paradoxical vocal fold movement disorder (PVFMD) and concurrent laryngeal and respiratory diseases. Patients and Methods: Twenty one PVFMD patients (17 females, 4 males; mean age 50 year; range 31 to 72 years) were included in the study. Diagnosis of PVFMD was established when inpiratory and/or expiratory vocal cord adduction was seen during laryngostroboscopy. Results: Laryngeal and respiratory diseases accompanying PVFMD were laryngopharyngeal reflux (n=15; 71%), asthma (n=11; 52%), allergic rhinitis (n=6; 28%), chronic sinusitis (n=1; 4%), right vocal cord paresis (n=1; 4%) and chronic obstructive pulmonary disease (n=2; 9%), (p=0.346). The most common symptoms were inspiratory stridor (n=16; 76%), dyspnea (n=13; 60%) and cough (n=9; 42%), (p=0.346). There was no significant relation between concurrent diseases and the frequencies of symptoms (0.091). Triggers for attacks were found to be air pollutants including dust, smoke and temperature variations (n=8; 38%), exercise (n=7; 33%), perfumes and detergents (n=6; 28%), animal fur and pollen (n=4; 19%), phonation and loud speaking (n=3; 14%) and emotional stress-anxiety (n=1; 4%), (p=0.308). Durations of attacks were several minutes in 14 patients (66%), several seconds in five patients (23%) and more than one hour in two patients (9%), (p=0.338). Conclusion: Durations and triggers of attacks and initial symptoms in paradoxical vocal fold movement disorder seems not to be related with concurrent laryngeal and respiratory diseases. Key Words:

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(1):16-21

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale