Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Ani işitme kayıplarında pirasetam ve/veya asiklovir eklenerek yapılan kombine tedavi: 81 olguluk deneyim
 

Ani işitme kayıplarında pirasetam ve/veya asiklovir eklenerek yapılan kombine tedavi: 81 olguluk deneyim

Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Karakurt S. E., Özkul M.D., Demirhan E.

Amaç: Pirasetam ve asiklovirin ani işitme kaybındaki tedavi edici etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2002-Aralık 2006 tarihleri arasında idiyopatik ani işitme kaybı tanısıyla tedavi edilen 81 hasta (44 erkek, 37 kadın; ort. yaş 40.4 yıl; dağılım 18-72 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Hastalar aldıkları tedaviye göre dört gruba ayrıldı. Birinci grubu kombine tedavi alan hastalar, ikinci grubu kombine tedavi ve pirasetam alan hastalar, üçüncü grubu kombine tedavi ve asiklovir alan hastalar, dördüncü grubu ise kombine tedavi, asiklovir ve pirasetam alan hastalar oluşturdu. Bulgular: Dört tedavi grubu için, tedavi öncesi ve sonrası 10. günde 250-8000 Hz frekanslarında işitme eşiklerinin farkı hesaplanarak tedavi etkinliği değerlendirildi, gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Asiklovir ve pirasetam ile tedavide ek bir fayda elde edilmediği gözlendi.

Combined treatment supported by piracetam and/or acyclovir in idiopathic sudden sensorineural hearing loss..

Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Karakurt S. E., Özkul M.D., Demirhan E.

Objectives: To investigate the efficiency of piracetam and acyclovir in treating sudden hearing loss. Patients and Methods: Eightyone patients (44 males, 37 females; mean age 40.4 year; range 18 to 72 years) who had treatment between January 2002 and December 2006 with diagnosis of idiopathic sudden hearing loss were evaluated retrospectively. These patients were divided into four groups according to the treatment they received. The patients who had combined treatment constituted the first group; those who had combined treatment and piracetam the second; those who had combined treatment and acyclovir the third; those who had combined treatment, acyclovir, and piracetam the fourth group. Results: For the four treatment groups, in the pre-and post-treatment (10th day) evaluation of the treatment efficiency made by calculation of the hearing thresholds in 250-8000 Hz frequencies, no significant difference between the groups was determined (p>0.05). Conclusion: No additional benefit was obtained with acyclovir and piracetam in treatment.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(1):22-27

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale